A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 98 Svenska 1917 (SV1917)

98 En psalm. Sjungen till HERREN ära en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin väldiga arm.

HERREN har låtit sin frälsning bliva kunnig, han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedningarnas ögon.

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus; alla jordens ändar hava sett huru vår Gud frälsar.

Höjen jubel till HERREN, alla länder; bristen ut i glädjerop och lovsjungen.

Lovsjungen HERREN med harpa, med harpa och med lovsångs ljud.

Höjen jubel med trumpeter och med basuners ljud inför HERREN, konungen.

Havet bruse och allt vad däri är, jordens krets och de som bo därpå.

Strömmarna klappe i händerna, bergen juble med varandra,

inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Psaltaren 98 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

98 Sjung en ny sång till Herren,
    för han har gjort under!
Genom sin väldiga kraft och helighet
    har han vunnit seger.
Herren har gjort sin räddning känd,
    han har uppenbarat sin rättfärdighet för folken.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot israeliterna,
    ända till jordens ändar har man sett den räddning som vår Gud ger.

Höj jubelrop till Herren, hela jorden,
    brist ut i glädjerop, sjung, och spela!
Lova Herren med harpa,
    spela på harpor, sjung lovsånger!
Blås i trumpeter och horn!
    Höj jubelrop inför kungen, Herren!

Låt haven brusa och allt som finns däri,
    jorden och alla som bor på den!
Låt floderna klappa i händerna!
    Låt bergen tillsammans sjunga glädjesånger
inför Herren, för han kommer för att döma jorden
    och folken med rättvisa.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes