A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 82 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Guds dom

82 En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,
    han håller dom bland gudarna.[a]

”Hur länge ska ni döma orätt
    och ta parti för de onda? Séla
Skaffa rätt åt de svaga och faderlösa,
    låt de fattiga och betryckta få rätt.
Rädda de svaga och behövande,
    befria dem ur de ondas grepp.

Men de fattar ingenting och vet ingenting,
    de vandrar i mörker.
Jordens grundvalar vacklar.

Jag säger att ni är gudar[b]
    och söner till den Högste,
men ni ska dö som människor
    och falla som vilka furstar som helst.”

Res dig, Gud, och döm jorden,
    för alla folk är din egendom.

Footnotes:

  1. 82:1 Det är omdiskuterat om gudar ska förstås som himmelska varelser eller om de kan syfta på jordiska domare eller härskare. I ljuset av v. 7 bör det dock vara människor som avses.
  2. 82:6 På hebreiska: elohim. Det kan betyda Gud, men också gudar, gudalik, ängel, ledare, Guds ägodel etc. Bland Israels folk kunde man förr i tiden kalla en kung eller en ledare för ”gud” eller ”Guds son”, eftersom han tjänade Gud. Se Joh 10:34
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psaltaren 82 Svenska 1917 (SV1917)

82 En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom:

»Huru länge skolen I döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.

Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa.

Befrien den arme och fattige, rädden honom från de ogudaktigas hand.

Men de veta intet och hava intet förstånd, de vandra i mörker; jordens alla grundvalar vackla.

Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner;

men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller.»

Ja, stå upp, o Gud; håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk.

Viewing of
Cross references
Footnotes