A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 75 Nya Levande Bibeln (SVL)

Varning för stolthet och skrytsamhet

1-2 Vi tackar dig, Herre! Vi tackar dig! Dina stora under är bevis på att du bryr dig om oss.

Ja, säger Herren, när den tid, som jag bestämt, är inne, ska jag straffa de onda!

Fastän jorden skakar och alla dess innevånare darrar av rädsla så är dess grund stadig, för jag själv har satt den på plats!

Jag varnade de stolta för att vara så storordiga,

och jag sa till de ogudaktiga att sluta med sitt skryt.

7-8 För framgång och makt kommer inte genom någon människa, utan enbart från Gud. Han befordrar den ene och avsätter den andre.

I sin hand håller Herren en bägare med starkt, bedövande vin. Det är hans vredesdom, som alla som föraktat honom måste dricka. De måste tömma bägaren till sista droppen.

10 Men jag ska prisa Jakobs Gud i evighet.

11 Jag ska göra slut på de ogudaktigas ondska, säger Herren, och i stället ska jag ge makt och anseende till de gudfruktiga.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psaltaren 75 Svenska 1917 (SV1917)

75 För sångmästaren; »Fördärva icke»; en psalm, en sång av Asaf.

Vi tacka dig, o Gud, vi tacka dig. Ditt namn är oss nära; man förtäljer dina under.

»Om jag än bidar min tid, så dömer jag dock rätt.

Om än jorden är i upplösning med alla som bo därpå, så håller dock jag dess pelare stadiga.» Sela.

Jag säger till de övermodiga: »Varen icke övermodiga», och till de ogudaktiga: »Upphöjen ej hornet.»

Ja, upphöjen icke så högt edert horn, talen ej så hårdnackat vad fräckt är.

Ty icke från öster eller väster, ej heller från bergsöknen kommer hjälpen;

nej, Gud är den som dömer; den ene ödmjukar han, den andre upphöjer han.

Ty en kalk är i HERRENS hand, den skummar av vin och är full av tillblandad dryck, och han skänker i därav; sannerligen, alla ogudaktiga på jorden måste dricka dess drägg i botten.

10 Men jag skall förkunna det evinnerligen, jag skall lovsjunga Jakobs Gud.

11 Och de ogudaktigas alla horn skall jag få hugga av; men den rättfärdiges horn skola varda upphöjda.

Viewing of
Cross references
Footnotes