A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 66 Svenska 1917 (SV1917)

66 För sångmästaren; en sång, en psalm. Höjen jubel till Gud, alla länder;

lovsjungen hans namns ära, given honom ära och pris.

Sägen till Gud: Huru underbara äro icke dina gärningar! För din stora makts skull visa dina fiender dig underdånighet.

Alla länder skola tillbedja och lovsjunga dig; de skola lovsjunga ditt namn. Sela.

Kommen och sen vad Gud har gjort; underbara äro hans gärningar mot människors barn.

Han förvandlade havet till torrt land; till fots gingo de genom floden; då gladdes vi över honom.

Genom sin makt råder han evinnerligen, hans ögon giva akt på hedningarna; de gensträviga må icke förhäva sig. Sela.

Prisen, I folk, vår Gud, och låten hans lov ljuda högt;

ty han har beskärt liv åt vår själ och har icke låtit vår fot vackla.

10 Ty väl prövade de oss, o Gud, du luttrade oss, såsom silver luttras;

11 du förde oss in i fängelse, du lade en tung börda på vår rygg;

12 du lät människor fara fram över vårt huvud, vi måste gå genom eld och vatten. Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.

13 Så kommer jag då till ditt hus med brännoffer, jag vill infria mina löften till dig,

14 dem till vilka mina låppar öppnade sig, och som min mun uttalade i min nöd.

15 Brännoffer av feta får vill jag frambära åt dig, med offerånga av vädurar; jag vill offra både tjurar och bockar. Sela.

16 Kommen och hören, så vill jag förtälja för eder, I alla som frukten Gud, vad han har gjort mot min själ.

17 Till honom ropade jag med min mun, och lovsång var redan på min tunga.

18 Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.

19 Men Gud har hört mig, han har aktat på mitt bönerop.

20 Lovad vare Gud, som icke har förkastat min bön eller vänt ifrån mig sin nåd!

Psaltaren 66 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Tacksägelse och lovsång

66 För körledaren, en sång, en psalm.

Hylla Gud, hela jorden!
Lovsjung hans namns ära!
    Höj en lovsång till honom!
Säg till Gud: ”Väldiga är dina verk!
    För din stora makt kryper dina fiender inför dig.
Hela jorden böjer sig ner inför dig,
    de lovar dig,
    de prisar ditt namn.” Séla

Kom och se vad Gud har gjort,
    hans väldiga gärningar för människobarn!
Han förvandlade havet till torrt land,
    de kunde ta sig över floden till fots.
    Låt oss glädjas i honom!
Han härskar med sin makt för evigt.
    Han vakar över folken,
    och de upproriska kan inte resa sig mot honom. Séla

Prisa vår Gud, ni folk,
    och låt hans lov höras,
för han bevarar våra liv
    och låter inte våra fötter vackla.
10 Gud, du har prövat oss
    och renat oss som silver.
11 Du lät oss fångas i nätet
    och lastade på oss en tung börda.
12 Du lät människor rida över oss.
    Vi gick genom eld och vatten,
men du förde oss in i överflöd.

13 Nu kommer jag med brännoffer till ditt tempel,
    för jag vill fullfölja mina löften till dig,
14 som mina läppar lovade och min mun uttalade
    när jag var i nöd.
15 Jag vill offra till dig feta djur,
    med rök från baggar.
Jag vill offra tjurar och bockar. Séla

16 Kom och lyssna, alla ni som fruktar Gud,
    jag vill berätta för er vad han har gjort för mig.
17 Jag ropade till honom,
    och jag sjöng en lovsång till honom.
18 Om jag haft orätt inom mig
    skulle Herren inte ha lyssnat till mig.
19 Men nu lyssnade Gud på mig
    och hörde min bön.
20 Välsignad är Gud,
    som inte avvisade min bön
    och inte höll tillbaka sin nåd mot mig.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes