A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 149 Svenska 1917 (SV1917)

149 Halleluja! Sjungen till HERRENS ära en ny sång, hans lov i de frommas församling.

Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung.

Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga honom.

Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.

De fromma fröjde sig och give honom ära, de juble på sina läger.

Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand,

för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan,

för att binda deras konungar med kedjor och deras ädlingar med järnbojor,

för att utföra på dem den dom som är skriven. En härlighet bliver det för alla hans fromma. Halleluja!

Psaltaren 149 Nya Levande Bibeln (SVL)

Seger och hämnd

149 Halleluja! Ja, prisa Herren! Sjung en ny sång för honom. Sjung lovsånger till honom, allt hans folk!

Israel, var glad över din Skapare! Jerusalems invånare, upphöj er kung!

Dansa till hans ära och spela på trummor och harpor.

4-5 Herren älskar sitt folk, och de som är förtryckta ska han befria. Därför ska de vara glada. De ska prisa honom natten lång.

6-7 Prisa er Gud med hög röst, ni hans folk! Använd ett skarpt svärd till att straffa de folk som inte vill veta av honom.

Bind folkens kungar med kättingar och sätt handbojor på deras ledare,

och verkställ deras domar.Detta är en triumfens dag för Guds folk. Halleluja! Lova Herren!

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes