A A A A A
Bible Book List

Psalmii 125 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Psalmul 125

Un cântec de pelerinaj

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion
    care nu poate fi clătinat, ci va sta pe vecie.
Cum sunt munţii împrejurul Ierusalimului,
    aşa este Domnul împrejurul poporului Său
        de acum şi până-n veci.

Toiagul celui rău nu va stăpâni
    partea celor drepţi,
pentru ca cei drepţi să nu-şi întindă mâinile
    spre nedreptate.

Fă bine, Doamne, celor buni
    şi celor drepţi în inimile lor!
Cât despre cei care se întorc la căile lor sucite,
    Domnul îi va îndepărta ca pe făcătorii de rele.

    Pacea să fie peste Israel!

Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psalmi 125 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Psalmul 125

O cântare a treptelor

Cei ce se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.
Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi,
aşa înconjoară Domnul pe poporul Său,
de acum şi până în veac.
Căci toiagul de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moştenirea celor neprihăniţi,
pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.
Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni
şi peste cei cu inima fără prihană!
Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice,
să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău!
Pacea să fie peste Israel!

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes