A A A A A
Bible Book List

Psalmet 68 Albanian Bible (ALB)

68 Perëndia u çoftë dhe u shpërndafshin armiqtë e tij, dhe ata që e urrejnë ikshin para tij.

Ti do t’i shpërndash ashtu si zhdavaritet tymi, ashtu si shkrihet dylli para zjarrit; kështu do të vdesin të pabesët përpara Perëndisë.

Por të drejtët do të gëzohen, do të ngazëllohen përpara Perëndisë dhe do të galdojnë me këngë gëzimi.

Këndojini Perëndisë, këndojini lavde emrit të tij; pregatitini rrugën atij që kalon me kalë në shkretëtirë; emri i tij është Zoti; ngazëlloni para tij.

Perëndia në banesën e tij të shenjtë është babai i jetimëve dhe mbrojtësi i të vejave.

Perëndia bën që i vetmuari të banojë në një familje, çliron të burgosurit dhe siguron begatinë; por rebelët mbeten në tokë të djegur.

O Perëndi, kur dole përpara popullit tënd, kur marshove nëpër shkretëtirë. (Sela)

toka u drodh; edhe qiejtë lëshuan ujë në prani të Perëndisë, vetë Sinai u drodh në prani të Perëndisë, Perëndisë të Izraelit.

Ti ke derdhur një shi të bollshëm, o Perëndi, dhe i ke dhënë përsëri fuqi trashëgimisë sate.

10 Kopeja jote gjeti një banesë dhe në mirësinë tënde, o Perëndi, je kujdesur për të varfërit.

11 Zoti shpalli fjalën dhe i madh ishte numri i atyre që e kanë shpallur:

12 "Mbretërit e ushtrive ikin me ngut, ndërsa kush ka mbetur në shtëpi ndan plaçkën.

13 Edhe në se keni mbetur për të pushuar ndër vatha, ju jeni si krahët e pëllumbeshës të mbuluara me argjend dhe si pendët e saj të arta që shkëlqejnë".

14 Kur i Plotfuqishmi i shpërndau mbretërit në vend, Tsalmoni u mbulua me borë.

15 Një mal i Perëndisë është mali i Bashanit, një mal me shumë maja është mali i Bashanit.

16 O male me shumë maja pse shikoni me zili malin që Perëndia ka zgjedhur për banesë të tij? Po, Zoti do të banojë atje përjetë.

17 Qerret e Perëndisë janë një mori, mijëra e mijëra, Zoti është midis tyre ashtu si në Sinai, në shenjtërinë e tij.

18 Ti je ngjitur lart, ke burgosur robërinë, ke marrë dhurata nga njerëzit edhe nga rebelët, me qëllim që ti, o Zot Perëndi të mund të qëndrosh atje.

19 I bekuar qoftë Zoti, që për ditë mbart barrat tona; ai është Perëndia i shpëtimit tonë. (Sela)

20 Perëndia është për ne Perëndia që çliron, dhe Zotit, Zotit, i përket çlirimi nga vdekja.

21 Po, Perëndia do të shtypë kokën e armiqve të tij, kokën me flokë të gjata të atyre që ecin në mëkat të tij.

22 Zoti ka thënë: "Do t’i kthej nga Bashani, do t’i kthej nga humnerat e detit,

23 me qëllim që ti të dërrmosh armiqtë e tu, duke futur thellë këmbën tënde në gjakun e tyre, dhe gjuha e qenve të tu të ketë pjesën që i takon".

24 Ata kanë parë varganin tënd, o Perëndi, varganin e Perëndisë tim, e Mbretit tim në shenjtërore.

25 Këngëtarët ecnin përpara, ata që u binin veglave vinin në fund, dhe në mes qëndronin vajzat që u binin dajreve.

26 Bekoni Perëndinë në kuvendet; bekoni Zotin ju që jeni nga gurra e Izraelit.

27 Ja, Beniamini, më i vogli, por udhëheqësi i tyre, princat e Judës me trupat e tyre, princat e Zabulonit, princat e Neftalit.

28 Perëndia yt ka vendosur forcën tënde; forco, o Perëndi, sa ke bërë për ne.

29 Për shkak të tempullit tënd në Jeruzalem, mbretërit do të të sjellin dhurata.

30 Shaj kafshën e kallamishteve, tufën e demave me viçat e popujve, deri sa të poshtërohen duke sjellë shufra argjendi; shpërndaji popujt që kënaqen duke bërë luftë.

31 Nga Egjipti do të sjellin metal që shkëlqen, Etiopia do të nxitojë t’i shtrijë Perëndisë duart e saj.

32 O mbretëri të tokës, këndojini Perëndisë; këndojini lavde Zotit, (Sela)

33 atij që shkon me kalë mbi qiejtë e qiejve të përjetshme, ai nxjerr zërin e tij, një zë të fuqishëm.

34 Pranoni fuqinë e Perëndisë, madhështia e tij qëndron mbi Izraelin dhe fuqia e tij është në qiejtë.

35 O Perëndi, ti je i tmerrshëm nga shenjtorja jote; Perëndia i Izraelit është ai që i jep forcë dhe fuqi popullit. I bekuar qoftë Perëndia!

Psalm 68 New International Version (NIV)

Psalm 68[a]

For the director of music. Of David. A psalm. A song.

May God arise, may his enemies be scattered;
    may his foes flee before him.
May you blow them away like smoke—
    as wax melts before the fire,
    may the wicked perish before God.
But may the righteous be glad
    and rejoice before God;
    may they be happy and joyful.

Sing to God, sing in praise of his name,
    extol him who rides on the clouds[b];
    rejoice before him—his name is the Lord.
A father to the fatherless, a defender of widows,
    is God in his holy dwelling.
God sets the lonely in families,[c]
    he leads out the prisoners with singing;
    but the rebellious live in a sun-scorched land.

When you, God, went out before your people,
    when you marched through the wilderness,[d]
the earth shook, the heavens poured down rain,
    before God, the One of Sinai,
    before God, the God of Israel.
You gave abundant showers, O God;
    you refreshed your weary inheritance.
10 Your people settled in it,
    and from your bounty, God, you provided for the poor.

11 The Lord announces the word,
    and the women who proclaim it are a mighty throng:
12 “Kings and armies flee in haste;
    the women at home divide the plunder.
13 Even while you sleep among the sheep pens,[e]
    the wings of my dove are sheathed with silver,
    its feathers with shining gold.”
14 When the Almighty[f] scattered the kings in the land,
    it was like snow fallen on Mount Zalmon.

15 Mount Bashan, majestic mountain,
    Mount Bashan, rugged mountain,
16 why gaze in envy, you rugged mountain,
    at the mountain where God chooses to reign,
    where the Lord himself will dwell forever?
17 The chariots of God are tens of thousands
    and thousands of thousands;
    the Lord has come from Sinai into his sanctuary.[g]
18 When you ascended on high,
    you took many captives;
    you received gifts from people,
even from[h] the rebellious
    that you,[i] Lord God, might dwell there.

19 Praise be to the Lord, to God our Savior,
    who daily bears our burdens.
20 Our God is a God who saves;
    from the Sovereign Lord comes escape from death.
21 Surely God will crush the heads of his enemies,
    the hairy crowns of those who go on in their sins.
22 The Lord says, “I will bring them from Bashan;
    I will bring them from the depths of the sea,
23 that your feet may wade in the blood of your foes,
    while the tongues of your dogs have their share.”

24 Your procession, God, has come into view,
    the procession of my God and King into the sanctuary.
25 In front are the singers, after them the musicians;
    with them are the young women playing the timbrels.
26 Praise God in the great congregation;
    praise the Lord in the assembly of Israel.
27 There is the little tribe of Benjamin, leading them,
    there the great throng of Judah’s princes,
    and there the princes of Zebulun and of Naphtali.

28 Summon your power, God[j];
    show us your strength, our God, as you have done before.
29 Because of your temple at Jerusalem
    kings will bring you gifts.
30 Rebuke the beast among the reeds,
    the herd of bulls among the calves of the nations.
Humbled, may the beast bring bars of silver.
    Scatter the nations who delight in war.
31 Envoys will come from Egypt;
    Cush[k] will submit herself to God.

32 Sing to God, you kingdoms of the earth,
    sing praise to the Lord,
33 to him who rides across the highest heavens, the ancient heavens,
    who thunders with mighty voice.
34 Proclaim the power of God,
    whose majesty is over Israel,
    whose power is in the heavens.
35 You, God, are awesome in your sanctuary;
    the God of Israel gives power and strength to his people.

Praise be to God!

Footnotes:

 1. Psalm 68:1 In Hebrew texts 68:1-35 is numbered 68:2-36.
 2. Psalm 68:4 Or name, / prepare the way for him who rides through the deserts
 3. Psalm 68:6 Or the desolate in a homeland
 4. Psalm 68:7 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 19 and 32.
 5. Psalm 68:13 Or the campfires; or the saddlebags
 6. Psalm 68:14 Hebrew Shaddai
 7. Psalm 68:17 Probable reading of the original Hebrew text; Masoretic Text Lord is among them at Sinai in holiness
 8. Psalm 68:18 Or gifts for people, / even
 9. Psalm 68:18 Or they
 10. Psalm 68:28 Many Hebrew manuscripts, Septuagint and Syriac; most Hebrew manuscripts Your God has summoned power for you
 11. Psalm 68:31 That is, the upper Nile region
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes