A A A A A
Bible Book List

Psalmet 136 Albanian Bible (ALB)

136 Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon përjetë.

Kremtoni Perëndinë e perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

Kremtoni Zotin e zotërive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

atë që vetëm bën mrekulli të mëdha, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

atë që ka bërë qiejtë me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

atë që ka shtrirë tokën mbi ujërat, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

atë që ka bërë ndriçuesit e mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

diellin për të sunduar mbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

hënën dhe yjet për të sunduar mbi natën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

10 Ai që goditi Egjiptasit në parëbirnitë e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

11 dhe e nxori Izraelin nga mjedisi i tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

12 me dorë të fuqishme dhe krah të shtrirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

13 Atë që ndau Detin e Kuq në dy pjesë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

14 dhe e bërë Izraelin të kalojë në mes të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

15 por fshiu Faraonin dhe ushtrinë e tij në Detin e Kuq, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

16 Atë që e çoi popullin e tij nëpër shkretëtirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

17 atë që goditi mbretër të mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

18 dhe vrau mbretër të fuqishëm, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë;

19 Sihonin, mbretin e Amorejve, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

20 dhe Ogun, mbretin e Bashanit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

21 Dhe u dha atyre si trashëgimi vendin e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

22 në trashëgimi Izraelit, shërbëtorit të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

23 Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

24 dhe na çliroi nga armiqtë tanë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

25 Ai i jep ushqim çdo krijese, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

26 Kremtoni Perëndinë e qiellit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

Psalm 136 New International Version (NIV)

Psalm 136

Give thanks to the Lord, for he is good.
His love endures forever.
Give thanks to the God of gods.
His love endures forever.
Give thanks to the Lord of lords:
His love endures forever.

to him who alone does great wonders,
His love endures forever.
who by his understanding made the heavens,
His love endures forever.
who spread out the earth upon the waters,
His love endures forever.
who made the great lights
His love endures forever.
the sun to govern the day,
His love endures forever.
the moon and stars to govern the night;
His love endures forever.

10 to him who struck down the firstborn of Egypt
His love endures forever.
11 and brought Israel out from among them
His love endures forever.
12 with a mighty hand and outstretched arm;
His love endures forever.

13 to him who divided the Red Sea[a] asunder
His love endures forever.
14 and brought Israel through the midst of it,
His love endures forever.
15 but swept Pharaoh and his army into the Red Sea;
His love endures forever.

16 to him who led his people through the wilderness;
His love endures forever.

17 to him who struck down great kings,
His love endures forever.
18 and killed mighty kings
His love endures forever.
19 Sihon king of the Amorites
His love endures forever.
20 and Og king of Bashan
His love endures forever.
21 and gave their land as an inheritance,
His love endures forever.
22 an inheritance to his servant Israel.
His love endures forever.

23 He remembered us in our low estate
His love endures forever.
24 and freed us from our enemies.
His love endures forever.
25 He gives food to every creature.
His love endures forever.

26 Give thanks to the God of heaven.
His love endures forever.

Footnotes:

  1. Psalm 136:13 Or the Sea of Reeds; also in verse 15
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes