A A A A A
Bible Book List

Psalmet 109 Albanian Bible (ALB)

109 O Perëndi i lëvdimit tim, mos hesht,

sepse njerëz të pabesë dhe të pandershëm kanë hapur gojën e tyre kundër meje dhe kanë folur kundër meje me një gjuhë gënjeshtare;

më kanë sulmuar me fjalë urrejtjeje dhe më kanë luftuar pa shkak.

Në këmbim të dashurisë sime më akuzojnë, por unë i drejtohem lutjes.

Ata më kanë larë të mirën me të keqen dhe dashurinë time me urrejtje.

Vendos një njeri të keq mbi të dhe një akuzues le të jetë në të djathtë të tij.

Kur të gjykohet, bëj që të gjendet fajtor dhe lutja e tij të bëhet mëkat.

Qofshin të pakta ditët e tij dhe një tjetër zëntë vendin e tij.

Bijtë e tij mbetshin jetimë dhe gruaja e tij e ve.

10 U bëfshin endacakë dhe lypsarë bijtë e tij dhe e kërkofshin ushqimin larg shtëpive të tyre të rrënuara.

11 Fajdexhiu i marrtë të gjitha pasuritë e tij dhe të huajtë i vjedhshin frytin e mundit të tij.

12 Askush mos pastë mëshirë për të dhe askujt mos i ardhtë keq për jetimët e tij.

13 U shkatërrofshin pasardhësit e tij; në brezin e dytë emri i tyre u shoftë.

14 U kujtoftë para Zotit paudhësia e etërve të tij dhe mëkati i nënës së tij mos u shoftë.

15 U dalshin gjithnjë mëkatet e tyre para Zotit, me qëllim që ai të zhdukë nga toka kujtimin e tyre.

16 Sepse atij nuk i shkoi ndër mend të kishte dhemshuri, por e ka përndjekur të varfërin, nevojtarin dhe atë që ishte zemërthyer deri sa t’u shkaktonte vdekjen.

17 Mbasi e ka dashur mallkimin, rëntë ai mbi të; dhe mbasi nuk është kënaqur me bekimin, ky u largoftë prej tij.

18 Mbasi u mbulua me mallkim si me një rrobe, i hyftë ai si ujë në trupin e tij dhe si vaj në kockat e tij;

19 Qoftë për të si një rrobe që e mbulon dhe si një brez që e lidh përjetë.

20 Qoftë ky nga ana e Zotit shpërblimi për kundërshtarët e mi dhe për ata që flasin keq kundër meje.

21 Por ti, o Zot, o Zot, vepro në favorin tim për hir të emrit tënd, çliromë me dhemshurinë dhe mirësinë tënde,

22 sepse unë jam i varfër dhe nevojtar, dhe zemra ime është plagosur brenda meje.

23 Unë iki si një hije që zgjatet, jam i tronditur si një karkalec.

24 Gjunjët e mi dridhen nga të pangrënët dhe trupi im është dobësuar për mungesë të dhjamit.

25 Jam bërë një faqezi për ta; kur më shohin, tundin kokën.

26 Ndihmomë, o Zot, Perëndia im, shpëtomë për dhemshurinë tënde,

27 dhe ta dinë që kjo është vepër e duarve të tua, dhe që ti, o Zot, e ke bërë.

28 Ata do të mallkojnë, por ti do të bekosh; kur të ngrihen, do të mbeten të hutuar, por shërbëtori yt do të gëzohet.

29 U mbulofshin me turp kundërshtarët e mi dhe u mbështjellshin me turp si me mantel,

30 Unë do të kremtoj me të madhe Zotin me gojën time dhe do ta lëvdoj në mes të një turme të madhe,

31 sepse ai rri në të djathtë të të varfërit për ta shpëtuar nga ata që e dënojnë me vdekje.

Psalm 109 New International Version (NIV)

Psalm 109

For the director of music. Of David. A psalm.

My God, whom I praise,
    do not remain silent,
for people who are wicked and deceitful
    have opened their mouths against me;
    they have spoken against me with lying tongues.
With words of hatred they surround me;
    they attack me without cause.
In return for my friendship they accuse me,
    but I am a man of prayer.
They repay me evil for good,
    and hatred for my friendship.

Appoint someone evil to oppose my enemy;
    let an accuser stand at his right hand.
When he is tried, let him be found guilty,
    and may his prayers condemn him.
May his days be few;
    may another take his place of leadership.
May his children be fatherless
    and his wife a widow.
10 May his children be wandering beggars;
    may they be driven[a] from their ruined homes.
11 May a creditor seize all he has;
    may strangers plunder the fruits of his labor.
12 May no one extend kindness to him
    or take pity on his fatherless children.
13 May his descendants be cut off,
    their names blotted out from the next generation.
14 May the iniquity of his fathers be remembered before the Lord;
    may the sin of his mother never be blotted out.
15 May their sins always remain before the Lord,
    that he may blot out their name from the earth.

16 For he never thought of doing a kindness,
    but hounded to death the poor
    and the needy and the brokenhearted.
17 He loved to pronounce a curse—
    may it come back on him.
He found no pleasure in blessing—
    may it be far from him.
18 He wore cursing as his garment;
    it entered into his body like water,
    into his bones like oil.
19 May it be like a cloak wrapped about him,
    like a belt tied forever around him.
20 May this be the Lord’s payment to my accusers,
    to those who speak evil of me.

21 But you, Sovereign Lord,
    help me for your name’s sake;
    out of the goodness of your love, deliver me.
22 For I am poor and needy,
    and my heart is wounded within me.
23 I fade away like an evening shadow;
    I am shaken off like a locust.
24 My knees give way from fasting;
    my body is thin and gaunt.
25 I am an object of scorn to my accusers;
    when they see me, they shake their heads.

26 Help me, Lord my God;
    save me according to your unfailing love.
27 Let them know that it is your hand,
    that you, Lord, have done it.
28 While they curse, may you bless;
    may those who attack me be put to shame,
    but may your servant rejoice.
29 May my accusers be clothed with disgrace
    and wrapped in shame as in a cloak.

30 With my mouth I will greatly extol the Lord;
    in the great throng of worshipers I will praise him.
31 For he stands at the right hand of the needy,
    to save their lives from those who would condemn them.

Footnotes:

  1. Psalm 109:10 Septuagint; Hebrew sought
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes