Dee 93 Psalm

Dee Herr Gott rejiat; Hee haft sikj selfst met Madastichkjeit jekjleet; dee Herr Gott es jekjleet met Macht; Hee haft sien Gort omm sikj; Hee haft dee Welt jejrint; daut woat nich jescheddat woare.

Dien Troon es doa bestädicht fonn donn aun; Du best fonn Eewichkjeit häa.

Dee Äwaschwamunk kjeem hejcha, O Herr Gott; dee Wotastreem ha äare Stem oppjehäft; dee Wotastreem ha äare lude Wale oppjehäft.

Dee Herr Gott es majchtja aus daut Jelud fonn fäl Wotasch, aus dee majchtje Wale emm See.

Diene Zeichnise sent seeha sejcha; Heilichkjeit es enn dien Hus fa emma, O Herr Gott.

Bible Gateway Sponsors