Dee 81 Psalm

To dän Haupt Musikaunt opp Gittit. Von Asaf.

Sinjt äawalud to Gott onnse Macht; moakt en frooet Jelud to Joakopp sien Gott.

Brinjt en Leet, un jäft dän Timbrel häa, dee scheene Jittoa met de Hoap.

Blost dee Trompeet enn dän niehe Mon, bie dee folle Mon opp dän eansta Fast Dach.

Dan dit wea en Aunkommendeare fa Iesrael, en Jesats von Joakopp sien Gott.

Dit deed Hee jrinde enn Joosef aus en Zeijchnes, aus Hee rut jinkj äwa daut Iejipte Launt; ekj head ne Sproak dee ekj nich festunt.

Ekj naum dee Laust fonn siene Schulre wajch; siene Henj weare fonn dän Korf jeleest.

Du deetst mie enn dien Trubbel aunroope, un ekj deed die rade; Ekj deed die auntwuate enn dee jeheeme Städ fonn dän Rummel; ekj deed die utproowe enn dee Meriba Wotasch. Selah.

O mien Folkj, horjcht, un ekj woa to junt Zeije: O Iesrael, wan jie no mie horjche woare;

doa saul kjeen Framda Gott mank junt senne; un jie sele uk nijch en framde Gott aunbäde.

10 Ekj sie dee Herr Gott jun Gott, dee junt ut Iejipte rut brocht; moakt jun Mul groot op, un ekj woa daut felle.

11 Oba mien Folkj deed nijch no miene Stem horjche; un Iesrael jeef nijch Jehuarsaum to mie.

12 Un soo äwajeef ekj an to daut hoatnakjet fonn äa Hoat; dee waundle enn äa eajne Stolltheit.

13 O wan mien Folkj bloos no miene Stem wudd jehorjcht habe! Wan Iesrael wudd enn miene Wäaj jewaundelt habe,

14 dan wudd ekj äare Fiend boolt jebandijcht habe; un ekj wudd miene Haunt jäajen äare Fiend jedreit habe-

15 dee däem Herr Gott hause, sele fer am ut Ferjcht trigj trakje; äare Tiet es fa emma-

16 jo, Hee wudd an met daut Fattet fonn dän Weit jefoodat habe; un ekj wudd junt tofräd jemoakt habe met Honnijch ut dän Steen.

Bible Gateway Sponsors