Dee 58 Psalm

To dän Haupt Musikaunt. Doo nijch fenijchte. En jeheemet Schats, fonn Doft.

Woa jie werkjlijch Jerajchtijchkjeit räde em Stelle? Doo jie rajcht rejchte, O Menschesäns?

Jo, em Hoat doo jie june Henj äare Jewault eewe em Launt.

Dee Beese sent framd jemoakt fonn daut Muttalief; dee sent febiestat wan see jebuare sent, un räde Läajes.

Äa Jeft es soo aus daut Jeft fonn ne Schlanj; soo aus dee doowe Schlanj dee siene Uare toostoppt.

Dee sien Meista siene Stem nijch heat, wan dee uk seeha goot späle kaun.

O Gott, bräakj äare Täne enn äa Mul; bräakj dee june Leiw äare groote Täne, O Herr Gott.

Lot dän wajch schmelte soo aus dee Wotasch dee wajch rane; hee bijcht siene Fiele, oba lot daut soo senne aus wan dee aufjeschnäde sent,

Soo aus ne Schnigj dee wajch schmelt wan dee delengd jeit, so aus ne Fru äa Misjeburt, dee seene nijch dee Sonn.

Fer däm daut dee Grope daut Fia fonn dee Dorne feele kaun, auf jreen oda jleajent, woat hee dee wajch fäaje.

10 Dee Jerajchte woat sikj freihe wan hee Rach sit; hee woat siene Feet wausche enn dee Gottloose äa Bloot.

11 Soo daut en Maun saje woat: "Sejchalijch doa es Loon fa dee Jerajchte; sejchalijch doa es en Gott dee opp dise Ead rejchte deit."