Dee 20 Psalm

To dän haupt Musikaunt, en Psalm fonn Doft.

Mucht dee Herr Gott die auntwuate enn dän Dach fonn dien Trubbel; un däm Joakopp sien Gott die nehejcht häwe.

Un die Help schekje fonn daut Aundachts Hus, un die bestädje enn Zion.

Hee woat aul dien Opfa behoole, un diene Brauntopfa aun näme. Selah.

Hee woat die doano jäwe aus dien Hoat Janke es, un aul diene Plone erfelle.

Wie woare onns freihe enn diene Radunk, un wie woare ne Flag oppstale enn onns Gott sien Nome; mucht dee Herr Gott aul diene Jebäde erfelle.

Nu weet ekj daut dee Herr Gott sien Ennjesaulwda rade deit; hee woat fonn sien Heilje Himel auntwuate met dee Radende Macht fonn siene rajchte Haunt.

Eenje fetruehe enn Kjrijchswoages, un eenje enn Pead, oba wie woare däm Herr Gott onns Gott sien Nome behoole.

Dee sent dol jeboage en sent dol jefolle, oba wie sent oppjestone un stone opprajcht.

Rad, O Herr Gott! Dee Kjeenijch woat onns auntwuate enn dän Dach wan wie am aunroope.