Dee 14 Psalm

To daen haupt Musikaunt, en Psalm fonn Doft.

Dee Noa haft enn sien Hoat jesajcht: "Doa es kjeen Gott." Äa Benäme es fe-ädelt, waut see deede, deede see enn Haus, doa es kjeena dee Goots deit.

Dee Herr Gott kjikjt rauf fomm Himel opp dee Mensche Säns, tom seene auf doa irjent waut fa Festentnis wea, dee no Gott socht:

Dee ha sikj aule auntsied jedreit, dee sent toop schwiensch jeworde, doa es kjeena dee Goots deit, nijch emol eena!

Ha aul dee, dee Beeset eewe kjeen Festaunt? Dee Mien Folkj oppjefräte ha soo aus Broot; dee ha däm Herr Gott nijch aunjeroopt.

Donn deede see sikj enjste fa dän Schrakj, dan Gott es enn dee Jerajchte äa Jeschlajcht.

Du hast dee Oama äa Rot jeschämt, dan dee Herr Gott es siene Tooflucht.

Wäa woat dee Radunk ut Zion brinje? Wan dee Herr Gott dee Jefangenschoft fonn sien Folkj trigj brinje woat, dan woat Joakopp sikj freihe, un Iesrael woat froo senne.