Dee 134 Psalm

En leet fonn nehejcht gone.

See, säajent däm Herr Gott aul jie dee däm Herr Gott deene; dee enn däm Herr Gott sien Hus stone enne Nacht.

Häft june Henj nehejcht enn dee Aundachts Städ, un säajent däm Herr Gott.

Mucht dee Herr Gott die säajne ut Zion; Hee, dee de Himmels un Ead jemoakt haft.