Dee 129 Psalm

En leet fonn nehejcht gone.

Dee ha mie mie foaken jetualeit fonn miene Jugent, oba lot Iesrael nu saje:

Dee ha mie foaken fonn Jugent aun jetualeit; doch ha see nijch jewonne äwa mie.

Dee Pleaja deede mien Rigje pleaje; dee muake dee Foare lank.

Dee Herr Gott es Jerajcht; Hee schnitt dee Beese äare Lienje en twei.

Lot dän sikj aule schäme un trigj jedreit woare dee Zion hause;

Lot dän soo senne aus Grauss oppem Dack, daut fedreajcht wan daut utjestrakjt woat;

met woont dee eiftse deit nijch ne Hauntfull kjriehe kaun; un dee binje deit uk nijch sien Bossem felle kaun.

Un soone dee febie gone ha niemols jesajcht: Däm Herr Gott sien Säajen opp die; wie säajne die enn däm Herr Gott sien Nome.