Dee 126 Psalm

En leet fonn nehejcht gone.

Aus dee Herr Gott dee Zion Jefangenschoft trigj dreid, wea wie soo aus enn en Droom.

Donn wea onns Mul foll fonn Lache, un onnse Tunj met sinje; donn säde see mank dee Nazione, Dee Herr Gott well met dise oabeide.

Dee Herr Gott deed Goot met dise- dee Herr Gott deed Goot met onns to oabeide, un wie freihe onns.

Drei äa Jefangenschoft wada, O Herr Gott, soo aus dee Wotastreem emm Siede.

Soone dee met Trone seiehe selle arnte met froohet Jeschrejcht.

Sejchalijch soo aus dee jeit met en Sack met Sot, saul dee wada kome met Freid, un siene Goawe brinje.