Dee 124 Psalm

En leet fonn nehejcht gone, fonn Doft.

Wan daut nijch wea jewast daut dee Herr Gott wea fa onns jewast. O mucht Iesrael saje;

Wan daut nijch wea jewast daut dee Herr Gott wea fa onns jewast aus Mensche jäajen onns kjeeme,

Dan wudde dee onns oppjeschluckt habe, aus äa Oaja jäajen onns brennd.

Dan wudde dee Wotasch äwa onns jewosche ha; groote Wotasch wudde onnse Seel bedakjt habe.

dan wudde dee dolle Wotasch äwa onnse Seel jekome senne.

Jesäajent es dee Herr Gott dee onns nijch äwajeef aus Raup fa äare Täne.

Onnse Seel es ütjeretst soo aus en Foagel ut däm Jriepa siene Schlenj; dee Schlenj es entwei jebroake, un wie sent utjeretst.

Onnse Help es enn däm Herr Gott siene Nome, dee de Himmels un dee Ead jemoakt haft.

Bible Gateway Sponsors