Dee 11 Psalm

To daen haupt Musikaunt, a Psalm fonn Doft.

Ekj socht Tooflucht enn däm Herr Gott - woo kaunst du to miene Seel saje: "Flijcht no dien Boajch soo aus en Foagel."

Dan see! dee Beese traumple dän Boage; dee moake äare Fiele reed aum Baunt, doamet no dee Opprajchte to scheete.

Wan dee Grunntloag fenijcht woare, waut kjenne dee Jerajchte doone?

Dee Herr Gott es enn sien heilja Tempel; dee Herr Gott, sien Troon es enne Himels; siene Uage seene; siene Uagalette woare dee Mensche Säns unjaseakje.

Dee Herr Gott prooft dee Jerjachte ut, oba siene Seel haust dee Beese, un däm dee Jewault leef haft.

Hee woat Schlenj opp dee Beese räajne; Fia en Schwäweblit un en heeta Wint saul dän äa Deel senne.

Dan dee Herr Gott is Jerajcht; hee haft jerajchte Woakje leef, dee Opprajchte seene sien Jesejcht.

Bible Gateway Sponsors