Add parallel Print Page Options

17 Smečka psů se na mě sbíhá,
obstupují mě zlosyni.
Ruce i nohy mi probodli, [a]

Read full chapter

Footnotes

  1. Žalmy 22:17 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr (MT: Mé ruce a nohy jako lev)