Add parallel Print Page Options

Ako má kresťan žiť

Napokon, milí bratia, ešte o jedno vás chcem poprosiť. Už sme vám hovorili, ako máte žiť, aby ste sa páčili Bohu.

A vieme, že sa pridŕžate našich pokynov. Ale teraz vás prosíme a dôrazne napomíname v mene Pána Ježiša, aby ste sa v tom neprestajne cvičili a zdokonaľovali.

Lebo Boh chce, aby ste boli čistí a bezúhonní, nepoškvrnení smilstvom.

4-5 Vyhýbajte sa necudnosti a nepodliehajte vášnivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.

Majte v úcte manželský zväzok svojho blížneho. Kto by ho rozvracal, neujde trestu, opakujem to znovu so všetkou vážnosťou.

Boh nás predsa nepovolal k nemravnosti, ale k svätosti a čistote.

Kto týmito zásadami pohŕda, pohŕda nie človekom, ale samým Bohom, darcom Svätého Ducha.

O tom, že sa máte ako kresťania navzájom mať radi, vám už nemusím písať. Viete, že vám sám Boh ukázal, ako veľmi sa máte navzájom milovať.

10 A túto lásku aj prejavujete svojim bratom po celom Macedónsku. Len vás prosíme, milí bratia, aby ste v tom boli čoraz horlivejší.

11 Dbajte všemožne o to, aby ste žili pokojne, plnili si povinnosti a živili sa vlastnými rukami, ako sme vás k tomu už predtým nabádali.

12 Tak si získate úctu svojho okolia a nebudete od nikoho závislí.

A čo po smrti?

13 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej.

14 Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu.

15 A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

16 Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archanjela a Božia trúba. Nato vstanú všetci kresťania, čo už pomreli,

17 spolu s tými, ktorí zostali nažive, a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už naveky.

18 Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.