Add parallel Print Page Options

Nemravnosť v zbore

Rozchýrilo sa, že sa u vás vyskytla taká nemravnosť, akú by človek ťažko hľadal aj medzi pohanmi, že totiž jeden z vás žije s nevlastnou matkou.

A to sa ešte nehanebne vystatujete, namiesto aby ste sa zhrozili a vylúčili takého človeka zo svojho spoločenstva!

Hoci nie som medzi vami, mnoho som o tom premýšľal a ako služobník Ježiša Krista som sa už rozhodol, čo treba urobiť.

Zvolajte zhromaždenie všetkých veriacich, moc Pána Ježiša Krista bude s vami -- i ja v jeho Duchu -- a ten človek nech je vylúčený zo spoločenstva kresťanov a odovzdaný moci zla na potrestanie,

aby mohol byť ešte zachránený, keď Ježiš Kristus príde súdiť svet.

Nechápem, ako sa môžete chváliť svojou dokonalosťou, a pritom medzi sebou trpieť takú špinu. Vari nechápete, že nákaza, keď sa jej nezabráni, môže čoskoro zachvátiť aj ostatných?

Ložisko rozkladu musíte odstrániť, ak sami chcete zostať čistí. Kristus bol obetovaný za nás ako náš veľkonočný baránok.

Opusťme teda ten starý, hriechom preniknutý život a oslavujme Krista v čistote, úprimnosti a pravdivosti.

Napísal som, že od skazených ľudí sa máte držať čo najďalej.

10 Nemyslel som to však tak, že sa máte vyhýbať všetkým nepoctivým, chamtivým, nemravným a bezbožným ľuďom. To by ste sa museli vysťahovať na pustý ostrov.

11 Ak sa však niekto vydáva za kresťana, ale je nepoctivý a chamtivý, ženie sa za kariérou a majetkom, holduje alkoholu, pohlavnej neviazanosti a iným nerestiam, nesadajte s ním ani za jeden stôl.

12 Súdiť nekresťanov -- na to právo nemáte, tých nech súdi Boh.

13 Ale z našich radov takého človeka vylúčte!