Add parallel Print Page Options

Moji milovaní, neprijímajte ľahkoverne všetko, čo znie zbožne, ale najprv si overte, či to pochádza od Boha, veď okolo nás je mnoho falošných učiteľov.

Skúšobným kameňom nech vám je, či vyznávajú, že sa Boh v Ježišovi Kristovi stal človekom.

Kto túto istotu odmieta, nehovorí v Božom mene. Je na strane Kristovho nepriateľa, ktorý už pôsobí na svete.

Deti moje, váš život pramení z Boha, preto odolávate vplyvu falošných učiteľov. Váš zdroj je mocnejší ako ich.

Oni sú pravými deťmi svojej doby, preto hovoria to, čo ľuďom vyhovuje a čo ľudia radi počujú.

My sme však deti Božie, a kto to myslí s Bohom vážne, počúva nás. Naše svedectvo vám pomôže spoľahlivo odlíšiť pravdu od lži.

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska pramení z Boha. Kto rozdáva lásku, dokazuje, že Boha pozná a je jeho dieťaťom.

Kto nemiluje, nevie o Bohu nič, lebo Boh je láska.

Ako veľmi nás Boh miluje, dokázal tým, že poslal na zem svojho jediného Syna, aby sa nám stal zdrojom života.

10 Na počiatku teda stojí Božia láska a obeť zmierenia za naše hriechy, a tam sa rodí naša láska k Bohu.

11 Ak nás teda Boh tak miluje, zaväzuje to aj nás k vzájomnej láske.

12 Boha síce nevidíme, ale ak sa navzájom milujeme, pôsobí medzi nami a jeho láska v nás nadobúda presvedčivosť.

13 Iba Duch Svätý nás môže uistiť, že zostávame v Bohu a Boh v nás.

14 Videli sme a svedčíme, že Otec poslal Syna, aby zachránil svet.

15 Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, otvoril sa jeho pôsobeniu a je s ním zajedno.

16 Poznáme Božiu lásku a spoliehame sa na ňu. Boh je láska a ten, kto miluje, zostáva s Bohom v živom spojení.

17 Božia láska nám dáva istotu, že sa nemusíme báť jeho súdu, lebo sa usilujeme uvádzať do života jeho lásku.

18 Kde je láska, tam mizne strach. Naše konanie je až vtedy rýdze, ak nevyplýva zo strachu pred trestom, ale z lásky.

19 Naša láska pramení z Božej lásky.

20 Kto vystavuje na obdiv svoju lásku k Bohu a nenávidí brata, klame iných aj seba. Keď nemiluje brata, ktorého má pred očami, ako môže milovať Boha, ktorého nevidí?

21 Kristus nám povedal jednoznačne: Ak miluješ Boha, miluj aj svojho brata.