Add parallel Print Page Options

Podľa čoho sa pozná kresťan

Deti moje milé, píšem vám preto, aby ste utekali pred hriechom. Ale ak by niekto predsa len zhrešil, má u Boha obhajcu -- Ježiša Krista.

On, jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás, no nielen za nás, ale za hriechy celého sveta.

Ak zachovávame to, čo nám prikazuje, môžeme si byť istí, že ho poznáme.

Neprávom sa k nemu hlási ten, kto sa mu nepodriaďuje.

U toho, kto sa spravuje jeho slovom, prejavuje sa Božia dokonalá láska. Poslušnosť je dôkazom toho, že sme v ňom.

Každý, kto sa priznáva k Ježišovi, musí žiť, ako žil On.

Staré a nové prikázanie

Moji milovaní, nepíšem vám nič nové, ani vám nedávam nové prikázanie. Je to staré prikázanie, ktoré ste mali od počiatku.

Nové je to, že sa táto láska uskutočnila v Kristovi. On je to pravé svetlo, ktoré rozháňa tmu.

To sa má prejaviť aj na nás: kto nenávidí blížneho, habká v tme a nevie, kam ide.

10 Kto miluje blížneho, vyhľadáva svetlo a nikomu neprekáža v ceste.

11 Kto nenávidí svojho blížneho, je v tme a v tme chodí, nevie, kam ide, lebo tma mu oslepila oči.

12 Napísal som vám to, deti moje, lebo sú vám odpustené hriechy pre meno Ježiša, vášho záchrancu.

13 A píšem to aj vám, otcovia, lebo ste poznali toho, ktorý je od počiatku.

14 A vám, mládenci, píšem, lebo ste silní, pôsobí vo vás Božie slovo, a preto ste zvíťazili nad zlým.

15 Nemilujte svet ani veci tohto sveta. Láska k Bohu a láska k svetu sa vylučujú.

16 Ľudia sa dávajú unášať svojimi túžbami, chcú mať, čo vidia, a zakladajú si na tom, čím sú a čo majú.

17 Svet však vyjde na skazu i s jeho žiadosťami, ale ten, kto pozná Božiu vôľu, bude žiť naveky.

Varovanie pred zvodcami

18 Deti moje, posledné časy tohto sveta sú tu. To znamená, že prichádza Antikrist. Veď už stretávame mnohých Kristových odporcov. To je nepochybný dôkaz, že koniec sveta je blízko.

19 Vyšli z nášho stredu, ale svojím odchodom dokázali, že k nám vlastne nikdy ani nepatrili. Inak by boli zostali s nami.

20 Vás však Duch Svätý vedie spoľahlivo.

21 Poznáte pravdu a rozoznáte ju od lži.

22 Kto teda prekrucuje pravdu? Ten, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, Spasiteľ,

23 so Synom zavrhuje aj Otca. Kto sa priznáva k Synovi, priznáva sa aj k Otcovi.

24 Pridŕžajte sa toho, čo ste počuli od počiatku. Ak v tom zotrváte, zotrváte aj v Synovi a Otcovi.

25 A to je to, čo nám sľúbil -- večný život.

26 Ale už dosť o tých, ktorí vás chcú zmiasť. Nie je potrebné, aby som vám to zvlášť zdôvodňoval.

27 Kristov Duch, ktorého ste prijali, vás učí rozlišovať medzi pravdou a lžou. A v tom buďte pevní.

28 Áno, deti moje milé, zostávajte v Kristovom Duchu, a nemusíte sa báť, že budete zahanbení, keď Kristus znova príde na tento svet.

29 Vieme, že Boh je spravodlivý, ale ten, kto sa dá viesť jeho Duchom, k nemu patrí.