A A A A A
Bible Book List

Châm Ngôn 8-9 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Hãy nghe sự khôn ngoan dạy dỗ

Sự khôn ngoan kêu lớn;
    sự thông biết cất cao giọng.
Từ trên đỉnh đồi dọc theo đường,
    từ nơi ngã tư,
    sự khôn ngoan đứng kêu.
Từ nơi cửa thành,
    và từ các lối vào thành,
    sự khôn ngoan kêu lên:

“Mọi người hãy nghe đây,
    ta kêu gọi các ngươi;
    Ta kêu gọi mọi người.
Những ai thiếu hiểu biết hãy học tính thận trọng.
    Những ai ngu dốt hãy học sự hiểu biết.
Hãy lắng nghe đây
    vì ta có điều quan trọng nói cùng các ngươi,
    lời ta nói là đúng.
Điều ta nói là chân thật vì môi miệng ta ghét việc ác.
Ta nói mọi điều ngay thật;
    ta không nói điều gì thiếu ngay thẳng hay giả dối.
Ta nói thật rõ ràng cho những ai hiểu biết;
    và những ai tìm sự khôn ngoan đều thấy lời ta là đúng.
10 Đừng chọn bạc mà nên chọn lời dạy dỗ ta,
    hãy chọn sự hiểu biết,
    đừng chọn vàng ròng.
11 Sự khôn ngoan quí hơn châu ngọc.
    Chẳng có gì con ưa thích mà sánh với nó được.

Giá trị của sự khôn ngoan

12 Ta là sự khôn ngoan sống chung với sự thận trọng.
    Ta cũng có trí hiểu và tri thức thông thường.
13 Kính sợ Chúa nghĩa là ghét điều ác.
    Ta ghét tính tự phụ và khoe khoang,
    ta ghét đường lối gian ác và môi miệng lừa gạt.
14 Ta có sự khôn ngoan và lời khuyên tốt,
    ta có hiểu biết và quyền lực.
15 Nhờ ta mà các vua cai trị,
    cũng nhờ ta mà các quan quyền
    làm ra những luật lệ công bằng.
16 Các quan trưởng cần ta để lãnh đạo,
    và những người quyền cao chức trọng
    cần ta để phân xử công bằng.
17 Ta yêu những kẻ yêu ta,
    ai tìm ta sẽ gặp ta.
18 Trong tay ta có sự giàu sang và danh dự
    cùng của cải và sự công chính lâu dài [a].
19 Điều ta cho quí hơn vàng ròng,
    sản phẩm của ta tốt hơn bạc nguyên chất.
20 Ta làm điều phải,
    và đi theo con đường công lý.
21 Ta ban của cải cho kẻ yêu thích ta,
    cho nhà cửa họ đầy châu báu.

22 Ta là sự khôn ngoan,
    ở với Chúa khi Ngài khởi công,
    và có mặt bên cạnh Ngài
    trước khi Ngài tạo dựng nên bất cứ vật gì.
23 Từ nguyên thủy ta đã được dựng nên,
    trước khi có trời đất.
24 Ta được sinh ra trước khi có đại dương,
    trước khi có các suối phun nước,
25 trước khi có đồi,
    trước khi núi non được đặt vào vị trí,
    thì ta đã được sinh ra rồi.
26 Trước khi Thượng Đế dựng nên đất đai và đồng ruộng,
    trước khi có bụi đất trên thế gian.
27 Ta đã có ở đó khi Thượng Đế đặt bầu trời vào chỗ,
    lúc Ngài trải chân trời trên biển cả [b],
28 khi Ngài tạo mây trên trời
    và đặt các suối ngầm của biển khơi vào chỗ.
29 Ta có ở đó khi Ngài ra lệnh cho biển không được vượt quá giới hạn Ngài định cho nó.
    Ta có ở đó khi Ngài đặt nền trái đất.
30 Ta như người thợ giỏi đứng cạnh Ngài [c].
    Mỗi ngày ta là nguồn vui của Ngài,
    Nhảy múa trước mặt Ngài,
31 Ta chơi đùa trên thế gian mà Ngài tạo dựng,
    và vui thích nơi loài người mà Ngài đặt vào đó.

32 Bây giờ, các con ơi, hãy nghe ta,
    vì những ai đi theo đường ta sẽ hạnh phúc,
33 Hãy nghe lời dạy dỗ ta,
    các ngươi sẽ khôn ngoan;
    đừng bỏ qua lời dạy ta.
34 Phúc cho ai lắng nghe ta,
    canh chừng nơi cửa ta mỗi ngày,
    dựa cửa chờ ta.
35 Những ai tìm được ta là tìm được sự sống,
    Chúa sẽ ban ơn cho những người ấy.
36 Những ai không tìm ta là tự hại mình.
    Những ai ghét ta là yêu sự chết.”

Lời mời mọc của sự khôn ngoan

Sự khôn ngoan xây nhà mình
    và dựng bảy cột trụ [d].
Nàng đã chuẩn bị rượu
    và bày bàn ăn.
Nàng sai các tớ gái đi ra,
    và từ các điểm cao nhất trong thành phố
    nàng gọi xuống [e].
Nàng kêu những kẻ kém hiểu biết rằng,
“Hãy quay vào đây!”
    và những kẻ ngờ nghệch rằng,
“Hãy đến dùng thức ăn ta,
    và uống rượu ta đã pha chế.
Hãy bỏ đường lối ngu dại của các ngươi
    thì các ngươi sẽ sống;
    hãy đi con đường hiểu biết.”

Nếu các ngươi sửa dạy những kẻ xấc láo,
    các ngươi sẽ bị sỉ nhục.
    Nếu các ngươi sửa dạy người ác,
    các ngươi sẽ bị thiệt hại.
Đừng thèm sửa dạy kẻ xấc láo
    vì nó sẽ ghét ngươi.
Nhưng hãy sửa dạy người khôn,
    thì người sẽ yêu mến ngươi.
Hãy dạy người khôn, thì người sẽ khôn ngoan hơn.
    Hãy dạy bảo người tốt thì người sẽ học biết thêm.

10 Kính sợ Chúa là khởi điểm của khôn ngoan,
    nhìn biết Đấng Thánh là thông hiểu.
11 Nhờ ta, ngươi sẽ sống lâu;
    đời ngươi sẽ thêm năm tháng.
12 Người khôn nhận được sự khôn ngoan
    làm phần thưởng,
    nhưng kẻ xấc láo sẽ chịu khốn khổ một mình.

13 Sự ngu dốt là người đàn bà lớn miệng;
    Nó ngu dốt, chẳng hiểu biết gì.
14 Nó ngồi nơi cửa nhà,
    trên ghế ở nơi cao nhất của thành phố.
15 Nó kêu người qua kẻ lại,
    những người đang đi lo công việc mình.
16 Nó gọi những kẻ ít học rằng,
    “Hỡi kẻ ngu dại!
17 Nước ăn cắp thật ngọt ngào,
    món ăn vụng thật ngon lành.”
18 Nhưng họ không biết rằng
    hồn ma đang lảng vảng nơi nhà nó,
    và tất cả các khách khứa của nó đều về chốn âm phủ.

Footnotes:

  1. Châm Ngôn 8:18 sự công chính lâu dài Hay “sự công chính và thịnh vượng.”
  2. Châm Ngôn 8:27 lúc Ngài trải chân trời trên biển cả Nguyên bản, “Khi Ngài vẽ vòng tròn trên vực sâu.”
  3. Châm Ngôn 8:30 Ta như … cạnh Ngài Nguyên văn, “Ta như đứa con đứng cạnh Ngài.”
  4. Châm Ngôn 9:1 bảy cột trụ Vào thời xưa trong xứ Do-thái, nhà nào tốt là nhà có bốn phòng và bảy cây cột để chống đỡ mái nhà.
  5. Châm Ngôn 9:3 Nàng sai … gọi xuống Có thể dịch, “Nàng sai các tớ gái mời người ta đến ngọn đồi cao nhất trong thành phố để dùng bữa với nàng.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

II Cô-rinh-tô 3 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Đầy tớ của giao ước mới

Có phải chúng tôi lại bắt đầu tự khoe khoang rồi chăng? Chúng tôi có cần thư giới thiệu đến cho anh chị em hoặc từ anh chị em như những người khác không? Chính anh chị em là bức thư ấy, viết trên lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đọc. Anh chị em chứng tỏ rằng mình là bức thư từ Chúa Cứu Thế gởi qua chúng tôi. Thư ấy không viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Thượng Đế hằng sống. Không phải viết trên bảng đá [a] mà là trên lòng người.

Chúng tôi dám nói như thế là vì qua Chúa Cứu Thế chúng tôi tin chắc nơi Thượng Đế. Chúng tôi không dám bảo rằng tự mình làm nổi việc gì nhưng Thượng Đế là Đấng giúp chúng tôi. Ngài khiến chúng tôi trở thành đầy tớ phục vụ giao ước mới kết lập giữa Ngài và dân chúng của Ngài. Giao ước mới nầy không phải là luật pháp viết bằng chữ mà là do Thánh Linh. Luật viết bằng chữ đưa đến sự chết nhưng Thánh Linh dẫn đến sự sống.

Giao ước mới mang đến vinh hiển lớn hơn

Nếu hệ thống cũ [b] vốn đưa đến sự chết đã được viết bằng chữ trên bảng đá, được trao cùng với vinh quang của Thượng Đế khiến gương mặt Mô-se sáng rực đến nỗi dân Ít-ra-en không thể nhìn. Sau đó vinh quang ấy biến mất. Huống hồ khi hệ thống mới do Thánh Linh mang đến lại còn vinh quang hơn thế nào nữa. Nếu giao ước cũ vốn kết tội loài người còn vinh quang như vậy thì huống hồ giao ước mới khiến con người hòa thuận lại với Thượng Đế sẽ vinh quang rực rỡ đến mức nào. 10 Hệ thống cũ có vinh quang nhưng vinh quang ấy bị lu mờ khi so với vinh quang rực rỡ hơn của hệ thống mới. 11 Nếu hệ thống cũ vốn biến mất mà còn có vinh quang thì hệ thống mới vốn còn đời đời sẽ có vinh quang rực rỡ đến mức nào.

12 Vì có hi vọng ấy nên chúng ta rất bạo dạn. 13 Không giống như Mô-se phải lấy khăn che để dân Ít-ra-en không thấy mặt mình. Vinh quang ấy dần dần biến đi còn Mô-se thì không muốn họ thấy nó biến mất. 14 Nhưng trí họ bị khép kín, cho nên đến ngày nay khi nghe đọc giao ước cũ [c] thì họ vẫn còn như bị cái màn che khuất. Chỉ có Chúa Cứu Thế mới cất cái màn ấy khỏi họ thôi. 15 Đến nỗi đến ngày nay, khi đọc luật Mô-se, trí họ vẫn như bị cái màn che. 16 Nhưng khi họ thay đổi và trở lại theo Chúa thì cái màn ấy sẽ bị lấy đi. 17 Chúa là Thánh Linh. Hễ Thánh Linh của Chúa ở đâu thì nơi đó có tự do. 18 Chúng ta không phải che mặt vì chúng ta thấy vinh quang của Chúa và chúng ta đã được biến hóa trở nên giống như Ngài. Sự biến hóa ấy trong chúng ta càng mang vinh quang rực rỡ hơn nữa vì vinh quang đó đến từ Chúa là Thánh Linh.

Footnotes:

  1. II Cô-rinh-tô 3:3 bảng đá Luật lệ Mô-se được viết trên bảng khắc bằng đá. Xem câu 7 và Xuất 24:12; 25:16.
  2. II Cô-rinh-tô 3:7 hệ thống cũ Hay “giao ước cũ.” Trong câu 7-11 nguyên văn nghĩa là “chức vụ” hay “mục vụ.”
  3. II Cô-rinh-tô 3:14 giao ước cũ Xem Bảng Giải Thích Từ Ngữ. Ở đây từ ngữ nầy được dùng để chỉ luật lệ Mô-se mà giao ước ấy dùng làm nền tảng.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes