Add parallel Print Page Options

Ích Lợi của Sự Khôn Ngoan

Con ơi, nếu con ghi nhận lời Ta
Và chất chứa các mệnh lệnh của Ta trong lòng;
Để tai con chăm chú lắng nghe khôn ngoan dạy bảo,
Ðể lòng con làm theo trí tuệ chỉ bày;
Phải, nếu con cầu xin được thông minh khôn sáng,
Và cất tiếng khẩn nài được hiểu biết khôn ngoan,
Nếu con kiếm nó như kiếm tiền kiếm bạc,
Và tìm nó như tìm kho báu bị chôn giấu,
Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là hết lòng kính sợ Chúa,
Và khám phá ra làm sao để hiểu biết Ðức Chúa Trời.
Chúa cho người ta sự khôn ngoan thông sáng,
Từ miệng Ngài ban tri thức và thông minh;
Ngài để dành sự khôn ngoan cho người ngay thẳng,
Ngài là thuẫn khiên che chở kẻ thanh liêm;
Ngài bảo vệ đường lối của người công chính;
Ngài gìn giữ lối đi của các thánh đồ.
Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công chính và công lý,
Thế nào là công bình và mọi đường lối tốt đẹp ngay lành.
10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con,
Sự tri thức sẽ làm cho linh hồn con khoan khoái.
11 Tính thận trọng sẽ trông nom con,
Sự thông sáng sẽ gìn giữ con.
12 Những điều ấy sẽ giải thoát con khỏi đường lối gian tà,
Cùng cứu con khỏi những kẻ nói lời xảo quyệt;
13 Tức những kẻ bỏ các đường ngay nẻo chánh,
Ðể bước vào những đường bất hảo tối tăm.
14 Ấy là những kẻ ham thích những điều gian ác,
Lấy làm vui trong xảo quyệt gian tà.
15 Ðường của chúng là những đường lươn lẹo;
Lối chúng đi luôn quẹo quọ không ngay.

16 Con sẽ được giải thoát khỏi người đàn bà trắc nết,
Và khỏi những lời quyến rũ của người phụ nữ ngoại tình.
17 Nàng đã bỏ người bạn đời nàng kết hôn thời xuân trẻ;
Nàng đã quên giao ước được lập trước mặt Ðức Chúa Trời.
18 Vì nhà nàng dẫn ngay vào cõi chết;
Lối nàng đi đưa đến chỗ kẻ qua đời.
19 Chẳng ai đến với nàng mà trở về được nữa;
Cũng chẳng ai tìm lại được nẻo sự sống cho mình.

20 Vậy con hãy bước đi trong đường người lương thiện;
Giữ chân con theo lối người ngay lành.
21 Vì người ngay thẳng sẽ được an cư trên đất;
Người trọn lành sẽ sống trong đó luôn luôn;
22 Nhưng phường gian ác sẽ bị dứt lìa khỏi đất,
Bọn bất trung sẽ bị nhổ bật gốc khỏi thế gian.