Proverbele regelui Lemuel

31 Cuvintele regelui Lemuel – oracolul
    pe care l-a învăţat[a] de la mama lui:

Fiule, ce să-ţi spun? Fiul meu, ce să-ţi spun?
    Ce să-ţi spun, fiul jurămintelor mele?
Nu-ţi da femeilor puterea ta
    şi nici căile tale celor ce distrug regii!

Nu se cuvine regilor, Lemuele,
    nu se cuvine regilor să bea vin,
        nici conducătorilor să dorească băuturi tari,
ca nu cumva, bând, să uite Legea
    şi să încalce drepturile tuturor celor asupriţi.
Daţi băuturi tari celui ce piere
    şi vin celui ce are viaţa amară,
ca să bea, să-şi uite sărăcia
    şi să nu-şi mai aducă aminte de necazul lui!

Deschide-ţi gura pentru cel mut,
    pentru drepturile tuturor celor nenorociţi!
Deschide-ţi gura şi judecă corect;
    apără drepturile celui asuprit şi nevoiaş!

Epilog: Femeia cinstită

10 Femeia cinstită! Cine o poate găsi?[b]
    Ea este mult mai valoroasă decât mărgăritarele.
11 Inima soţului ei se încrede în ea
    şi nu-i va lipsi nimic de valoare.
12 Ea îi face bine, nu rău,
    în toate zilele vieţii ei.
13 Ea caută lână şi fuior
    şi lucrează cu plăcere cu înseşi mâinile ei.
14 Ea este ca o corabie de negoţ;
    de departe îşi aduce hrana.
15 Ea se scoală când este încă întuneric,
    dă hrană familiei sale
        şi ceea ce este rânduit – slujnicelor sale.
16 Ea se gândeşte la un teren şi îl cumpără;
    din venitul câştigat plantează o vie.
17 Ea se încinge cu putere
    şi îşi întăreşte braţele.
18 Ea simte că negoţul îi merge bine
    şi candela ei nu se stinge noaptea.
19 Saltă furca de tors cu mâna
    şi prinde fusul cu degetele ei.
20 Ea îşi deschide braţele pentru cel sărac
    şi îşi întinde mâinile către cel nevoiaş.
21 Când ninge, ea nu se teme pentru familia ei,
    pentru că toată familia ei este îmbrăcată în stacojiu.
22 Ea îşi face cuverturi;
    are haine de in subţire şi purpură.
23 Soţul ei este respectat la porţile cetăţii,
    când stă printre bătrânii ţării.
24 Ea face haine de lână, apoi le vinde
    şi dă cingători negustorilor.
25 Se îmbracă în putere şi demnitate
    şi râde de ziua de mâine.
26 Vorbeşte cu înţelepciune
    şi învăţături plăcute[c] sunt pe limba ei.
27 Ea veghează asupra căilor familiei sale
    şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
28 Fiii ei se ridică în picioare şi o numesc binecuvântată,
    cum, de altfel, şi soţul ei o laudă:
29 „Multe femei fac lucruri nobile,
    dar tu le întreci pe toate!“
30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea este trecătoare,
    dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.
31 Apreciaţi-o pentru rodul muncii ei
    şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii!

Footnotes

  1. Proverbe 31:1 Sau: Lemuel din Masa, / pe care le-a învăţat
  2. Proverbe 31:10 Versetele 10-31 constituie un acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  3. Proverbe 31:26 Ebr.: torat-hesed, tora având aici sensul de învăţătură, iar hesed putând avea atât sensul de dragoste (de aici, plăcute), cât şi sensul de credincioşie (învăţături corecte); pentru hesed vezi nota de la 3:3