21 Inima regelui este în mâna Domnului,
    El o îndrumă ca pe cursul unei ape, oriunde vrea El.

Omului i se par drepte toate căile lui,
    dar Cel Ce cântăreşte inimile este Domnul.

A face dreptate şi judecată
    este mai plăcut Domnului decât o jertfă.

Privirea trufaşă şi inima îngâmfată,
    candela[a] celor răi, acestea sunt păcate.

Planurile celui harnic duc la belşug,
    dar cel pripit ajunge sărac.

Averea câştigată cu o limbă mincinoasă
    este un abur trecător, o cursă a morţii[b].

Violenţa celor răi îi spulberă
    pentru că refuză să facă ce este drept.

Calea bărbatului vinovat este întortocheată,
    dar purtarea celui nevinovat este dreaptă.

Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş,
    decât să împarţi casa cu o soţie cicălitoare!

10 Sufletul celui rău doreşte răul;
    semenul lui n-are nici o trecere înaintea lui.

11 Când este pedepsit un batjocoritor, nesăbuitul devine înţelept;
    când se dă învăţătură celui înţelept, el primeşte cunoştinţă.

12 Cel Drept[c] priveşte la casa celui rău
    şi-l duce pe acesta spre ruină.

13 Aceluia ce-şi astupă urechea la strigătul săracului,
    nu i se va răspunde nici lui când va striga.

14 Un dar oferit în secret potoleşte mânia
    şi o mită dată pe ascuns linişteşte cea mai aprigă mânie.

15 Este o bucurie pentru cel drept să facă ce este corect,
    dar pentru cei ce săvârşesc nedreptatea este o groază.

16 Omul care se îndepărtează de cărarea chibzuinţei
    se va odihni în adunarea celor morţi.

17 Cine iubeşte distracţia va ajunge sărac
    şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul nu se va îmbogăţi.

18 Cel rău devine preţ de răscumpărare pentru cel drept
    şi cel necredincios pentru cel integru.

19 Mai bine să locuieşti singur în pustie,
    decât cu o soţie cicălitoare şi supărăcioasă.

20 Comori de preţ şi untdelemn sunt în casa celui înţelept,
    dar cel prost risipeşte tot ce are.

21 Cine urmăreşte dreptatea şi bunătatea
    găseşte viaţă, bunăstare[d] şi onoare.

22 Înţeleptul cucereşte cetatea celor viteji
    şi doboară fortăreaţa în care aceştia se încred.

23 Cine îşi păzeşte gura şi limba
    se protejează pe sine însuşi de necazuri.

24 „Batjocoritor“ este numele celui mândru şi arogant,
    al celui ce se comportă cu o mândrie plină de obrăznicie.

25 Pofta leneşului îl omoară
    pentru că mâinile lui refuză să lucreze.

26 Toată ziua pofteşte mai mult,
    dar cel drept dă fără reţinere.

27 Jertfa celor răi este o urâciune,
    cu cât mai mult când aceştia o aduc cu intenţie rea!

28 Martorul fals va pieri
    dar cel care ascultă va avea ultimul cuvânt[e].

29 Cel rău ia o înfăţişare obraznică,
    dar cel integru îşi gândeşte bine calea.

30 Nu există nici înţelepciune, nici pricepere
    şi nici vreun plan care să reuşească împotriva Domnului.

31 Calul este pregătit pentru ziua luptei,
    dar biruinţa este a Domnului.

Footnotes

  1. Proverbe 21:4 Sau: rodul muncii
  2. Proverbe 21:6 Câteva mss TM, LXX, VUL; cele mai multe mss TM: un abur trecător pentru cei ce caută moartea
  3. Proverbe 21:12 Sau: omul drept
  4. Proverbe 21:21 Sau: dreptate
  5. Proverbe 21:28 Sau: şi oricine îl ascultă va fi distrus pentru totdeauna.