15 Un răspuns blând potoleşte furia,
    dar o vorbă aspră provoacă mânia.

Limba înţelepţilor foloseşte corect cunoştinţa,
    dar gura proştilor împroaşcă nebunie.

Ochii Domnului sunt în orice loc,
    supraveghindu-i atât pe cei răi, cât şi pe cei buni.

Limba care aduce însănătoşire este un pom de viaţă,
    dar limba stricată zdrobeşte duhul.

Prostul dispreţuieşte învăţătura tatălui său,
    dar cine primeşte mustrarea este înţelept.

În casa celui drept este mare bogăţie,
    dar câştigul celor răi le aduce necaz.

Buzele celor înţelepţi răspândesc cunoştinţă,
    nu tot aşa face şi inima proştilor.

Jertfa celor răi este o urâciune înaintea Domnului,
    dar rugăciunea celor drepţi Îi este plăcută.

Calea celor răi este o urâciune înaintea Domnului,
    dar El îi iubeşte pe cei ce urmăresc dreptatea.

10 O disciplinare severă îl aşteaptă pe cel ce părăseşte cărarea,
    iar cine dispreţuieşte mustrarea va muri.[a]

11 Locuinţa Morţilor şi Locul Nimicirii[b] sunt înaintea Domnului;
    cu cât mai mult inimile fiilor oamenilor!

12 Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat;
    de aceea nu va merge la cei înţelepţi.

13 O inimă veselă înseninează faţa,
    dar, prin îndurerarea inimii, duhul este zdrobit.

14 Inima celor pricepuţi caută cunoştinţă,
    dar gura celor proşti se hrăneşte cu prostie.

15 Toate zilele celui nenorocit sunt rele,
    dar cel cu inima voioasă are parte de un ospăţ necurmat.

16 Mai bine puţin, dar cu frică de Domnul,
    decât o mare bogăţie cu tulburare.

17 Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste,
    decât un bou îngrăşat unde este ură.

18 Omul iute la mânie provoacă certuri,
    dar cel încet la mânie potoleşte cearta.

19 Drumul leneşului este ca o barieră de spini,
    dar cărarea celor drepţi este netezită.

20 Un fiu înţelept aduce bucurie tatălui său,
    dar omul prost îşi dispreţuieşte mama.

21 Prostia este o bucurie pentru cel fără minte,
    dar omul priceput păstrează drumul drept.

22 Fără sfat planurile dau greş,
    dar ele reuşesc când sunt mulţi sfetnici.

23 Pentru un om este o bucurie să dea un răspuns iscusit
    şi ce bună este o vorbă spusă la timpul potrivit!

24 Pentru cel înţelept cărarea vieţii duce în sus,
    ca să-l abată de la Locuinţa Morţilor, care este jos.

25 Domnul distruge casa celor mândri,
    dar întăreşte hotarele văduvei.

26 Gândurile rele sunt o urâciune înaintea Domnului,
    dar cuvintele plăcute sunt curate.

27 Cel lacom de câştig aduce necaz asupra familiei lui,
    dar cel ce urăşte mita va trăi.

28 Inima celui drept cântăreşte răspunsurile,
    dar gura celor răi împroaşcă lucruri rele.

29 Domnul este departe de cei răi,
    dar ascultă rugăciunea celor drepţi.

30 O privire voioasă[c] înveseleşte inima
    şi veştile bune dau sănătate oaselor.

31 Cel ce ascultă mustrarea care duce la viaţă
    va locui printre înţelepţi.

32 Cine ignoră corectarea se dispreţuieşte pe sine,
    dar cine ascultă mustrarea dobândeşte înţelepciune.

33 Frica de Domnul îl învaţă pe om înţelepciunea,[d]
    iar smerenia merge înaintea gloriei.

Footnotes

  1. Proverbe 15:10 Sau: Disciplinarea este un rău pentru cel ce părăseşte cărarea; / cine dispreţuieşte mustrarea va muri.
  2. Proverbe 15:11 Ebr.: Şeol şi Abadon
  3. Proverbe 15:30 Lit.: Lumina ochilor
  4. Proverbe 15:33 Sau: Înţelepciunea îl învaţă pe om frica de Domnul