Add parallel Print Page Options

Människans lott

Allt detta har jag begrundat och kommit fram till: De rättfärdiga och visa och deras gärningar är i Guds hand. Om en människa har kärlek eller hat framför sig vet hon inte. Samma öde drabbar alla, den rättfärdige och den gudlöse, den gode och rene och den orene, den som offrar och den som inte gör det.

Det går den gode
    som det går syndaren,
likaså den som svär en ed
    och den som är rädd för att svära.

Det finns ett ont i allt som sker under solen: alla har samma öde. Människornas hjärtan är fulla av ondska, och dårskap bor inom dem livet igenom, och sedan förenar de sig med de döda. Så länge någon lever finns det hopp. Även en levande hund är bättre än ett dött lejon.

De levande vet att de kommer att dö,
    men de döda vet ingenting.
De har ingen belöning att vänta,
    och man ska inte ens komma ihåg dem.
Deras kärlek, hat och avund är över,
    och de ska aldrig mer befatta sig med det som händer under solen.

Så ät ditt bröd med glädje, och drick ditt vin med glatt hjärta, för detta uppskattar Gud. Klä dig alltid i vita kläder, och låt inte olja fattas på ditt huvud. Lev lycklig tillsammans med den kvinna du älskar, alla dagar i ditt meningslösa liv, som Gud har gett dig under solen, i alla dina meningslösa dagar. För detta är din lott i livet och i din möda under solen. 10 Vad du än gör så gör det med all din kraft, för i dödsriket, dit du går, finns inget arbete, inga planer, ingen kunskap och ingen visdom.

11 Vidare såg jag under solen:
    Det är inte de snabba som vinner loppet
eller den starkaste som segrar i striden,
    inte heller de visa som har bröd,
inte de kloka som blir rika
    och inte de lärda som lyckas.
Nej, alla är de beroende av rätt tid och tillfälle.

12 En människa har inte heller kunskap om sin tid.

Likt fiskar som fångas i ett nät,
    eller som fåglar som fastnar i en snara,
så snärjs människorna i onda tider
    som plötsligt kommer över dem.

Vishet och dårskap

13 Också ett annat exempel på stor visdom såg jag under solen, och den gjorde starkt intryck på mig: 14 Det fanns en liten stad med få invånare, och dit kom en mäktig kung med sin armé och belägrade den med stora befästningar. 15 I staden fanns det en vis men fattig man, och han räddade staden med sin vishet. Men sedan var det ingen som kom ihåg honom. 16 Då sa jag: ”Vishet är bättre än styrka.” Men den fattiges vishet blir föraktad, och ingen fäster sig vid vad han säger.

17 Den vises ord i stillhet är starkare
    än ropen från den som för dårarnas talan.
18 Vishet är bättre än vapen,
    men en syndare fördärvar mycket gott.