12 (A) Tänk på din Skapare

        i din ungdoms dagar,[a]
    innan de onda dagarna kommer
        och åren då du säger:
            ”De ger mig ingen glädje” –
innan solen och ljuset
    och månen och stjärnorna
        förmörkas
    och molnen kommer åter
        efter regnet,
(B) då husets väktare darrar
        och de starka männen[b] sviker,

då malerskorna[c] slutat mala

        eftersom de blivit så få
    och spejarna[d] har det mörkt
        i sina gluggar,
då båda portarna
        mot gatan[e] stängs till
    och ljudet från kvarnen försvagas,
        då man vaknar av fågelsång
    och sångens alla döttrar
        sänker rösten,
då man är rädd för var backe
    och farorna på vägen,
        då mandelträdet[f] blommar,
    gräshoppan släpar sig fram
        och kaprisknoppen[g] saknar kraft,
    då människan går till
        sin eviga boning
    och gråtarna går omkring
        på gatan,

innan silvertråden brister

        och guldskålen slås sönder,
    innan krukan vid källan krossas
        och hjulet går sönder
            vid brunnen,
(C) då stoftet vänder åter
        till jorden det kom från
    och anden vänder åter
        till Gud som gav den.

(D) Förgängligt, förgängligt!
        säger Predikaren.
    Allt är förgängligt!

Slutord

(E) För övrigt var Predikaren en vis man som ständigt undervisade folket[h]. Han övervägde, utforskade och författade många ordspråk[i]. 10 Predikaren sökte finna de rätta orden och skriva sanningens ord rakt och rätt.

11 (F) De visas ord är som uddar,
    som indrivna spikar
        är deras samlade tänkespråk.
    De är gåvor
        från en och samma Herde.

12 För övrigt, min son,
        låt varna dig!
    Det är ingen ände
        på det myckna bokskrivandet,
    och mycket studerande
        gör kroppen trött.

13 (G) Detta är slutsatsen,
        när allt blivit hört:
    Frukta Gud
        och håll hans bud,
    det gäller alla människor[j].
14 (H) För Gud ska föra fram
        alla gärningar vid domen,
    med allt som är fördolt,
        både gott och ont.

Footnotes

  1. 12:1 Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar   Som Salomo i sin ungdom (1 Kung 3:3f).
  2. 12:3 husets väktare … de starka männen   Troligen armarna och benen.
  3. 12:3 malerskorna   Tänderna. Mjöl maldes dagligen av hushållets kvinnor.
  4. 12:3 spejarna   Ögonen (jfr Dom 5:28, 2 Sam 6:16).
  5. 12:4 portarna mot gatan   Öronen. Städer och hus stängde sina portar vid skymningen.
  6. 12:5 mandelträdet   Får vita blommor på våren (jfr Jer 1:11 med not). Står för håret (jfr Ords 16:31).
  7. 12:5 kaprisknoppen är utan kraft   Tolkas vanligen som minskad sexuell lust.
  8. 12:9 undervisade folket   Se t ex 1 Kung 8 (tempelinvigningen) och 10:8, 24 (utländska gäster).
  9. 12:9 många ordspråk   Enligt 1 Kung 4:32 skrev Salomo 3000 ordspråk. Se Ords 10-29.
  10. 12:13 det gäller alla människor   Ordagrant: ”för detta är hela människan”.