10 Döda flugor får

    parfymerarens olja
        att stinka och jäsa.
    Så uppväger liten dårskap
        både vishet och ära.
Den vise har sitt hjärta åt höger[a],
    men dåren har sitt hjärta åt vänster.
(A) På alla sina vägar är dåren utan vett,
    och han säger till alla
        att han är en dåre.
(B) Om en furste blir vred på dig,
        så lämna inte din plats,
    för saktmod förhindrar stora synder.

Det finns ett ont
        som jag har sett under solen,
    ett misstag som kommer
        från den som har makten:
(C) Att dårskap sätts på höga poster
    och framstående män
        på obetydlig plats.
Jag har sett slavar till häst
    och furstar till fots som slavar.
(D) Den som gräver en grop
        faller själv däri,
    och den som river en mur
        blir biten av en orm.
Den som flyttar på sten
        blir skadad av sten,
    och den som klyver ved
        blir skadad av trä.
10 Den som inte slipar eggen
    när järnet blir slött
        måste använda mer kraft.
    Men vishet leder till framgång.
11 (E) Om ormen hugger
        innan den blivit tjusad
    har ormtjusaren ingen nytta
        av sin konst.

12 (F) Ord från den vises mun
        är välgörande[b],
    men dåren förtärs
        av sina egna läppar.
13 Början på hans tal är dårskap
    och slutet svår galenskap.
14 (G) Dåren är rik på ord,
    men ingen människa
        vet vad som ska ske.
    Vem kan säga en människa
        vad som kommer efter henne?
15 Dårarnas möda tröttar ut dem.
    Inte ens till staden hittar de vägen.

16 (H) Ve dig, du land
        vars kung är ett barn[c]
    och där furstarna festar
        redan på morgonen!
17 Lyckliga land
        vars kung är son till ädla män
    och där furstarna har fest
        vid rätt tid,
    för att få styrka[d]
        och inte för att dricka.

18 Av lättja förfaller husets bjälkar,
    och av försumlighet
        regnar det in genom taket.
19 (I) Fest ordnar man för att roa sig
        och vin ger glädje åt livet,
    och pengar kan ge allt detta.

20 (J) Inte ens i din tanke
        ska du förbanna en kung,
    och inte ens i ditt sovrum
        ska du förbanna den rike,
    för himlens fåglar bär ditt tal
        och de bevingade för vidare
            vad du har sagt.

Footnotes

  1. 10:2 höger   Förknippades med heder och rättfärdighet (Ps 110:1, Matt 25:34).
  2. 10:12 är välgörande   Annan översättning: ”vinner gillande”.
  3. 10:16 vars kung är ett barn   Salomo var ung men bad och fick vishet (1 Kung 3:7). Hans son Rehabeam blev kung vid 41 års ålder (14:21) men betedde sig som ett barn (12:8f).
  4. 10:17 för att få styrka   Annan översättning: ”med självbehärskning”.