A A A A A
Bible Book List

Pahayag 5 Ang Salita ng Diyos (SND)

Ang Balumbon na Aklat at ang Kordero

At nakakita ako ng isang balumbon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono na may sulat sa loob at sa likod nito, tinatakan ito ng pitong selyo. At nakita ko ang isang malakas na anghel na nagpapahayag sa isang malakas na tinig: Sino ang karapat-dapat na magbukas sa selyo ng balumbon at magpaluwag ng mga selyo nito. Walang sinuman sa langit, o sa lupa, o sa ilalim ng lupa ang makakapagbukas ng balumbon o makatingin man dito. Dahil hindi sila makakita ng sinumang karapat-dapat na magbukas at magbasa ng balumbon o makatingin man nito, ako ay tumangis ng labis. Sinabi ng isa sa mga matanda sa akin: Huwag kang tumangis. Narito, ang leon na mula sa lipi ni Juda at ang ugat ni David ay nagtagumpay upang buksan ang balumbon at luwagan ang pitong selyo nito.

At nakita, narito, isang Kordero ang nakatayong katulad niyaong pinatay sa gitna ng trono at sa kanilang apat na nilalang at sa gitna ng mga matanda. Siya ay may pitong sungay at pitong mga mata na ang mga ito ay ang pitong Espiritu ng Diyos na sinugo sa lahat ng lupa. At siya ay dumating at kinuha ang balumbon mula sa kanang kamay ng nakaupo sa trono.

Nang kunin niya ang balumbon, ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu't apat na mga matanda ay may mga alpa at mga gintong mangkok na pinuno ng kamangyan na ito ang mga panalangin ng mga banal. At sila ay umawit ng bagong awit. Sinabi nila:

Ikaw ay karapat-dapat kumuha ng balumbon at magbukas
ng selyo nito. Dahil pinatay ka nila at tinubos mo kami
para sa Diyos ng iyong dugo, sa bawat lipi at wika, mga
tao at bansa. 10 Ginawa mo kaming mga hari at mga
saserdote para sa aming Diyos. At kami ay maghahari sa
ibabaw ng lupa.

11 Nakita ko at narinig ang tinig ng maraming anghel na nakapalibot sa trono, ng mga buhay na nilalang, ng mga matanda at ng mga sampunlibo ng sampunlibo at mga libu-libo ng mga libu-libo. 12 Sinabi nila sa pamamagitan ng isang malakas na tinig:

Ang Korderong kanilang pinatay ay karapat-dapat na
tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan
at kalakasan at karangalan at kaluwalhatian at pagpapala.

13 Narinig ko ang tinig ng lahat ng nilalang na naroon sa langit, at sa lupa, at ilalim ng lupa, at silang nasa karagatan at ang lahat ng bagay na nasa kanila, nagsasabi:
Sa kaniya na nakaupo sa trono at sa Kordero, pagpapala at
karangalan at kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailan
pa man.

14 At ang apat na buhay na nilalang ay nagsabi: Siya nawa. At ang dalawampu't apat na mga matanda ay nagpatirapa at sinamba siyang nabubuhay magpakailan pa man.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes