A A A A A
Bible Book List

Ozeáš 9 Bible 21 (B21)

Přišly dny zúčtování

Neraduj se, Izraeli,
nejásej jako jiné národy!
Smilně jsi svého Boha opustil
a zamiloval sis mzdu nevěstky
všude tam, kde se mlátí obilí.
Mlat ani lis je však neuživí,
úroda vína přinese zklamání.
Nezůstanou už v Hospodinově zemi –
zpátky do Egypta půjde Efraim,
v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy!

Nebudou už Hospodinu přinášet úlitby,
nepotěší ho svými oběťmi.
Jejich oběti budou jako chléb truchlících –
všichni, kdo ho jedí, se poskvrní.
Takový chléb jim krky nasytí,
do Hospodinova domu však nepatří.

Co si počnete v den sváteční,
v den Hospodinovy slavnosti?
I kdyby zkáze utekli,
Egypt je polapí,
Memfis jim pohřeb vystrojí.
Jejich stříbrné poklady si vezme trní,
v jejich příbytcích bude bodláčí.

Přišly dny zúčtování,
přišly dny odplaty.
Izrael ale vykřikuje: [a]
„Prorok je blázen!
‚Muž ducha‘ zešílel!“
To proto, že jste tak zkažení,
máte tak velkou nenávist.
Prorok je Efraimovi strážným
společně s Bohem svým,
na všech cestách mu ale nastražili pasti,
v domě jeho Boha je nenávist.
Hluboko tonou ve své zvrácenosti
tak jako tehdy v Gibeji; [b]
Bůh si však vzpomene na jejich viny
a ztrestá jejich hřích.

10 Když jsem nalezl Izrael,
byli jako hrozny v pustině.
Když jsem vaše otce uviděl,
byli jak na fíkovníku první ovoce.
Potom však odešli za Baal-peorem
a zasvětili se té obludě. [c]
Stali se stejně ohavnými
jako ten jejich miláček!
11 Efraimova sláva jako pták uletí –
žádné porody, těhotenství ani početí!
12 A i kdyby děti odchovali,
o každé z nich je připravím.
Ach, běda jim,
až se od nich odvrátím!
13 Vídal jsem Efraima jako Týr –
zasazený byl mezi loukami,
teď však Efraim odvádí
své děti k vrahovi.

14 Dej jim, Hospodine –
co jim dáš?
Dej jim lůno neplodné
a prsy bez mléka!

15 V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny –
tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. [d]
Kvůli zlu, které páchali,
je ze svého domu vypudím.
Nechci je milovat nikdy víc [e]
jejich vůdcové jsou vzbouřenci!
16 Efraim bude bit,
takže mu uschnou kořeny,
aby nerodil.
I kdyby ale děti zplodili,
ty jejich drahoušky pobiji.

17 Můj Bůh je zavrhne,
neboť ho neposlouchali;
budou z nich tuláci mezi pohany.

Footnotes:

  1. Ozeáš 9:7 rekonstruované znění, srov. LXX (MT: ví)
  2. Ozeáš 9:9 Soud 19
  3. Ozeáš 9:10 Num 25:1–3
  4. Ozeáš 9:15 1.Sam 11:14–15
  5. Ozeáš 9:15 Oze 1:6
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes