A A A A A
Bible Book List

Ozeáš 5 Bible 21 (B21)

Efraim bude rozdrcen

Kněží, teď slyšte toto,
lide Izraele, dávej pozor,
královský dome, nakloň ucho!
Tento soud je veden proti vám,
neboť jste v Micpě byli past,
na hoře Tábor jste byli nástraha,
v Šitimu jáma hloubená.
Já je však všechny potrestám,
já přece Efraima znám
a Izrael se mi neschová!
Teď ses, Efraime, ke smilstvu obrátil
a Izrael se poskvrnil.

Svých skutků se nevzdají,
aby se ke svému Bohu vrátili;
duch smilstva je totiž v nich,
Hospodina už neznají.
Pýcha Izraele svědčí proti nim;
Izrael, Efraim, se v hříchu potácí
a Juda se potácí spolu s ním.

Se svými ovcemi a kravami
se za Hospodinem vydají;
budou ho hledat, ale nenajdou,
neboť jim zmizel daleko.
Hospodinu byli nevěrní,
někomu cizímu děti zplodili;
teď je to jejich novoluní pohltí
i s jejich pozemky.

V Gibeji na roh zatrubte,
v Rámě ať zazní polnice,
na poplach v Bet-avenu [a] zakřičte:
„Benjamíne, jdou na tebe!“
Efraim bude zpustošen
v ten soudný den.
Pro všechny kmeny Izraele
oznamuji, co jisté je.

10 Vůdcové Judy jsou jako ti,
kdo posunují mezníky; [b]
svou prchlivostí je zaplavím
jako povodní.
11 Efraim bude poroben,
soudem rozdrcen,
neboť si usmyslel jít za Nesmyslem.
12 Pro Efraima jsem jako vřed,
pro dům Judy jsem kostižer!

13 Když Efraim poznal, jak je nemocný,
a Juda uviděl svá zranění,
tehdy se Efraim k Asýrii obrátil,
aby se od velkokrále dočkal pomoci.
Ten vás však nebude moci uzdravit,
nemůže vyléčit vaše zranění!

14 Já totiž budu pro Efraima lvem,
pro dům Judy budu lvím samcem.
Já sám rozsápu je na kusy,
odvleču pryč a nebude jim pomoci.
15 Vrátím se zpět do svého doupěte,
dokud jim jejich vina nedojde
a nezačnou znovu hledat mě.
Tehdy pak ve svých úzkostech
mě budou hledat horlivě.

Footnotes:

  1. Ozeáš 5:8 hanlivé jméno pro Bet-el (viz pozn. Oze 4:15)
  2. Ozeáš 5:10 Deut 19:14; 27:17; Přís 22:28; 23:10
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes