A A A A A
Bible Book List

Ozeáš 12 Bible 21 (B21)

Navrať se ke svému Bohu

12 Efraim mě zahrnuje lží
a dům Izraele lstí.
Juda se Bohu stále zpěčuje –
Svatému, který věrný je.
Větrem se krmí Efraim,
honí se za větrem východním,
celý den rozmnožuje lež a násilí.
S Asýrií smlouvu sjednává,
a přitom nosí olej do Egypta.

Hospodin má žalobu proti Judovi;
Jákoba potrestá za jeho jednání,
za jeho skutky mu odplatí!
Už v lůně chytal svého bratra za paty, [a]
jako muž potom s Bohem zápasil. [b]
Zápasil s andělem a zvítězil;
s pláčem u něj tehdy o milost žadonil.
Našel jej v Bet-elu [c]
a tam s ním [d] promluvil –
Hospodin je Bůh zástupů,
má jméno Hospodin!
Navrať se proto ke svému Bohu,
pečuj o právo a o lásku
a svému Bohu stále důvěřuj.

Kramář má v ruce falešná závaží,
miluje podvody.
Efraim říká: „Ach, jak jsem bohatý!
Pomohl jsem si ke jmění.
Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny,
nenajdou na mně žádný hřích!“

10 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
už od vyjití z Egypta;
pošlu tě bydlet zpátky do stanů
jako za dnů, kdy svátek slavíváš! [e]
11 Já mluvím skrze proroky,
já sám jim dávám mnohá vidění
a skrze tyto proroky
vás varuji.

12 Gileád je však samý zlořád,
proto je čeká zmar.
Že v Gilgalu obětují býky?
Z jejich oltářů budou kupy kamení
u polích zoraných!

13 Jákob utekl na pláně Aramu,
Izrael tam sloužil za ženu,
za ženu dělal pastuchu. [f]
14 Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta
a skrze proroka o něj pečoval.
15 Efraim však svého Pána hořce popudil,
a tak na něj uvalí jeho zločiny,
jeho urážky mu odplatí!

Footnotes:

  1. Ozeáš 12:4 nebo: podrazil; oba významy jsou zahrnuty ve jménu Jákob (Gen 25:24–26; 27:36)
  2. Ozeáš 12:4 Gen 32:25–29
  3. Ozeáš 12:5 Gen 28:10–19; 35:9–15
  4. Ozeáš 12:5 podle LXX, Syr (MT: s námi)
  5. Ozeáš 12:10 Svátek stánků (Lev 23:33–36; 39–43)
  6. Ozeáš 12:13 Gen 29:20
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes