A A A A A
Bible Book List

Osea 2 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

„Spuneţi-le fraţilor voştri «Ami»[a] şi surorilor voastre – «Ruhama»[b]!

Necredincioşie, pedeapsă şi promisiune cu privire la restaurare

Mustraţi-vă mama, mustraţi-o,
    căci ea nu este soţia Mea,
        iar Eu nu sunt soţul ei!
Să depărteze desfrânările dinaintea ei,
    şi adulterul dintre sânii ei.[c]
Altfel, o voi dezbrăca în pielea goală[d]
    şi o voi arăta aşa cum era în ziua naşterii ei;[e]
o voi face asemenea unei pustii,
    o voi preface într-un pământ uscat
        şi o voi omorî prin însetare.
De fiii ei nu voi avea milă,
    căci sunt fii ai desfrânării[f].
Mama lor s-a prostituat
    şi i-a zămislit în chip ruşinos.
Ea a zis: «Mă voi duce după amanţii[g] mei,
    după cei care-mi dau pâinea şi apa,
        lâna şi inul, uleiul şi băutura!»
De aceea, iată, îi voi îngrădi căile cu spini,
    o voi împrejmui cu ziduri, ca să nu-şi mai găsească cărările.
Va alerga după amanţii ei, dar nu-i va ajunge;
    îi va căuta, dar nu-i va găsi.
Apoi va zice:
    «Mă voi întoarce la primul meu Soţ,
        căci mi-a fost mai bine atunci decât acum!»
Ea nu ştie însă că Eu am fost Acela
    Care i-a dat grâne, mustul şi uleiul,
Cel Care i-a înmulţit argintul şi aurul,
    pe care ea le-a folosit apoi pentru Baal[h].

De aceea Îmi voi lua înapoi grânele la vremea lor
    şi mustul la vremea lui;
Îmi voi recupera lâna şi inul
    date pentru acoperirea goliciunii ei.
10 Iar acum îi voi descoperi ruşinea[i]
    în faţa amanţilor ei
        şi nici unul nu o va scăpa din mâna Mea.
11 Voi face să înceteze toate prilejurile ei de bucurie:
    sărbătorile ei, lunile ei noi,
        Sabatele ei – toate zilele ei de adunare.
12 Îi voi pustii viile şi smochinii
    despre care zicea: «Aceasta este plata dată de amanţii mei!»
Voi face din ele un hăţiş,
    iar fiarele câmpului le vor mânca.
13 O voi pedepsi pentru zilele
    când ardea tămâie baalilor[j],
când se gătea cu veriga în nas şi cu salba ei
    şi umbla după amanţi,
        uitând de Mine, zice Domnul.

14 De aceea, iată, o voi ademeni[k],
    o voi aduce în pustie
        şi-i voi vorbi pe placul inimii ei.
15 Acolo îi voi da viile înapoi
    şi voi face din valea Acor[l] o poartă a speranţei.
Acolo ea va răspunde ca în zilele tinereţii ei,
    ca în ziua ieşirii ei din ţara Egiptului.

16 În ziua aceea, zice Domnul,
    Mă vei numi «Soţul[m] meu»;
        şi nu-Mi vei mai spune «Stăpânul[n] meu».
17 Voi îndepărta numele baalilor din gura ei
    şi nu le vor mai fi pomenite numele.
18 În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ
    cu fiarele câmpului, cu păsările cerului
        şi cu animalele mici[o] care se târăsc pe pământ.
Le voi distruge din ţară
    arcul, sabia şi războiul
        şi-i voi face să se odihnească în siguranţă.
19 Te voi logodi cu Mine pe vecie,
    te voi logodi cu Mine prin[p] dreptate şi prin judecată,
        prin îndurare[q] şi prin milă.
20 Te voi logodi cu Mine prin credincioşie,
    iar tu Îl vei cunoaşte pe Domnul.

21 În ziua aceea, le voi răspunde, zice Domnul,
    voi răspunde cerurilor,
        iar ele îi vor răspunde pământului;
22 pământul va răspunde grânelor,
    mustului şi uleiului,
        iar ele îi vor răspunde lui Izreel[r].
23 O voi sădi pentru Mine Însumi în ţară!
    Pe cea care nu era iubită[s], o voi iubi!
Celui ce nu era poporul Meu[t] îi voi spune: «Tu eşti poporul Meu!»,
    iar el Îmi va răspunde: «Dumnezeul meu!»“

Footnotes:

 1. Osea 2:1 Ami înseamnă Poporul Meu
 2. Osea 2:1 Ruhama înseamnă Iubită, termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare
 3. Osea 2:2 Sau: Să dea la o parte semnele adulterului de pe faţa ei / şi semnele necredincioşiei dintre sânii ei.
 4. Osea 2:3 Vezi Ex. 21:10; Ezech. 16:10
 5. Osea 2:3 Vezi Ezech. 16:4-8
 6. Osea 2:4 Vezi nota de la 1:2
 7. Osea 2:5 Zeii canaaniţi, în special Baal; şi în v. 7
 8. Osea 2:8 Zeul canaanit al fertilităţii
 9. Osea 2:10 Sau: obscenitatea/depravarea
 10. Osea 2:13 Diferite forme locale ale zeului canaanit Baal, zeul fertilităţii; şi în v. 17
 11. Osea 2:14 Sau: seduce
 12. Osea 2:15 Acor înseamnă Tulburare (sau Necaz); un loc al necazului şi al ruşinii, la intrarea poporului în Canaan, sub conducerea lui Iosua (Ios. 7:24-26)
 13. Osea 2:16 Ebr.:
 14. Osea 2:16 Ebr.: Baal, care înseamnă atât soţ, cât şi stăpân (vezi v. 17)
 15. Osea 2:18 Sau: animale care mişună; sau: animale care se târăsc; termenul ebraic face referire la toate celelalte animalele mai mărunte, distincte de vite şi de animalele sălbatice mari; de asemenea, termenul poate include şi insectele
 16. Osea 2:19 Sau: cu; şi în v. 20
 17. Osea 2:19 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
 18. Osea 2:22 Izreel înseamnă aici Dumnezeu seamănă (sau plantează)
 19. Osea 2:23 Ebr.: Lo-Ruhama
 20. Osea 2:23 Ebr.: Lo-Ami
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes