Add parallel Print Page Options

21 En Konges hjerte er Bække i Herrens hånd, han leder det hen, hvor han vil. En Mand holder al sin Færd for ret, men Herren vejer Hjerter. At øve Ret og Skel er mere værd for Herren end Offer. Hovmodige Øjne, et opblæst Hjerte, selv gudløses Nyjord er Synd. Kun Overflod bringer den flittiges Råd, hver, som har Hastværk, får kun Tab. At skabe sig Rigdom ved Løgnetunge er Jag efter Vind i Dødens Snarer. Gudløses Voldsfærd bortriver dem selv, thi de vægrer sig ved at øve Ret. Skyldtynget Mand går Krogveje, den renes Gerning er ligetil. Hellere bo i en Krog på Taget end fælles Hus med frættekær Kvinde. 10 Den gudløses Sjæl har Lyst til ondt, hans Øjne ynker ikke hans Næste. 11 Må Spotter bøde, bliver tankeløs klog, har Vismand Fremgang, da vinder han kundskab. 12 Den Retfærdige har Øje med den gudløses Hus, han styrter gudløse Folk i Ulykke. 13 Hvo Øret lukker for Småmands Skrig, skal råbe selv og ikke få Svar. 14 Lønlig Gave mildner Vrede, Stikpenge i Brystfolden voldsom Harme. 15 Rettens Gænge er den retfærdiges Glæde, men Udådsmændenes Rædsel. 16 Den, der farer vild fra Kløgtens Vej, skal havne i Skyggers Forsamling. 17 Lyst til Morskab fører i Trang, Lyst til Olie og Vin gør ej rig. 18 Den gudløse bliver Løsepenge for den retfærdige, den troløse kommer i retsindiges Sted. 19 Hellere bo i et Ørkenland end hos en trættekær, arrig Kvinde. 20 I den vises Bolig er kostelig Skat og Olie, en Tåbe af et Menneske øder det. 21 Den, der higer efter Retfærd og Godhed vinder sig Liv og Ære. 22 Vismand stormer Heltes By og styrter Værnet, den stolede på. 23 Den, der vogter sin Mund og sin Tunge, vogter sit Liv for Trængsler. - 24 Den opblæste stolte kaldes en Spotter, han handler frækt i Hovmod. 25 Den lades Attrå bliver hans Død, thi hans Hænder vil intet bestille. 26 Ugerningsmand er stadig i Trang, den retfærdige giver uden at spare. 27 Vederstyggeligt er de gudløses Offer, især når det ofres for Skændselsdåd. 28 Løgnagtigt Vidne går under, Mand, som vil høre, kan tale fremdeles. 29 Den gudløse optræder frækt, den retsindige overtænker sin Vej. 30 Visdom er intet, Indsigt er intet, Råd er intet over for Herren. 31 Hest holdes rede til Stridens Dag, men Sejren er Herrens Sag.