Add parallel Print Page Options

Vishetens inbjudan

Visheten har byggt sitt hus
    och huggit ut sina sju pelare.
Den har tillrett köttet, blandat sitt vin
    och dukat ett bord,
skickat ut tjänsteflickorna
    och ropar nu från stadens höjder:
”Den okunnige ska komma hit!”
    Till den som saknar vett säger den:
”Kom och ät min mat
    och drick vinet, som jag har blandat!
Lämna okunnigheten bakom er, så får ni leva!
    Gå förståndets väg!”

Den som tillrättavisar en skymfare får ta emot skymf,
    den som förmanar en gudlös blir hånad.
Tillrättavisa inte en hädare,
    då blir du bara hatad av honom.
Tillrättavisa den vise,
    så älskar han dig.
Ge åt den vise, så blir han ännu visare,
    undervisa den rättfärdige, så lär han sig mer.

10 Att frukta Herren är början till vishet,
    att känna den Helige är förstånd.
11 Genom mig får du många levnadsdagar
    ja, fler år läggs till ditt liv.
12 Om du är vis, blir visheten till nytta för dig,
    men om du hädar skadar du bara dig själv.

Dårskapens inbjudan

13 Dårskapen är en högljudd kvinna,
    enfaldig, utan vett.
14 Hon sitter vid dörren till sitt hus,
    på en plats högt uppe i staden,
15 och kallar på dem som går förbi
    på sin väg rakt fram:
16 ”Är du okunnig, kom hit!”
    Och till den som saknar vett säger hon:
17 ”Stulet vatten är sött,
    och bröd som äts i hemlighet smakar bäst!”
18 Men de vet inte att döden[a] härskar där,
    att hennes gäster hamnar i dödsrikets djup.

Footnotes

  1. 9:18 Refaim översätts ibland med de dödas andar. Se not till Ps 88:11.