Varning för olika slags dårskap

Min son, om du har gått i borgen för din nästa
och givit ditt handslag åt en främling,
om du har blivit snärjd genom dina ord
och fångad genom din muns tal,
gör då detta, min son, för att rädda dig,
eftersom du har kommit i din nästas våld:
Gå och ödmjuka dig och lämna honom ingen ro,
unna inte dina ögon sömn
    eller dina ögonlock slummer.
Sök räddning som en gasell undan jägaren,
som en fågel ur fågelfängarens våld.

Gå bort till myran, du late,
    se hur hon gör och bli vis.
Hon har ingen furste över sig,
    ingen tillsyningsman eller herre.
Hon bereder om sommaren sin föda
och samlar under skördetiden in sin mat.
Hur länge skall du ligga, du late?
    När skall du stiga upp från din sömn?
10 Sov ännu något, slumra lite till,
    lägg ännu en stund armarna i kors för att vila,
11 så skall fattigdomen komma över dig som en rövare
och armodet som en väpnad man.

12 En fördärvlig människa, en ogärningsman,
är den som går omkring med falskhet i sin mun,
13 som blinkar med ögonen, skrapar med foten,
gör tecken med fingrarna.
14 En sådan bär svek i sitt hjärta,
    han smider alltid ränker
och ger upphov till trätor.
15 Därför kommer hans ofärd med hast,
plötsligt blir han krossad utan räddning.

16 Sex ting är det som Herren hatar,
ja, sju som han avskyr:
17 stolta ögon, en lögnaktig tunga,
    händer som utgjuter oskyldigt blod,
18 ett hjärta som smider onda planer,
fötter som skyndar till det som är ont,
19 den som främjar lögn genom att vittna falskt
och den som vållar trätor mellan bröder.

Varning för äktenskapsbrott

20 Min son, bevara din fars bud
    och förkasta inte din mors undervisning.
21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta,
fäst dem omkring din hals.
22 Låt dem leda dig när du går,
    vaka över dig när du ligger
och tala till dig när du vaknar.
23 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus,
förmanande tillrättavisning är en livets väg.
24 De skall bevara dig för onda kvinnor,
för den främmande kvinnans smicker.
25 Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet
och låt dig inte fångas av hennes blickar.
26 Ty för skökan måste du lämna din sista brödbit,
och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ.
27 Kan någon hämta eld i sitt mantelveck
utan att kläderna brinner upp?
28 Eller kan någon gå på glödande kol
utan att fötterna blir svedda?
29 Så går det den som går in till sin nästas hustru,
ostraffad blir ingen som kommer henne nära.

30 Föraktar man inte tjuven som stjäl
    för att äta sig mätt när han är hungrig?
31 Om han ertappas måste han betala sjufalt igen
och ge ifrån sig allt han äger i sitt hus.
32 Likaså är den utan förstånd,
    som förför en annans hustru.
Den som gör så fördärvar sitt eget liv.
33 Plåga och skam är vad han vinner,
hans vanära utplånas aldrig.
34 Ty svartsjuk är mannens vrede,
    han skonar ej på hämndens dag.
35 Betalning tar han inte emot,
    han bryr sig inte om dina stora gåvor.