Vishetens storhet

(A) Lyssna, barn,

        till er fars förmaning,
    ta vara på den så att ni får förstånd.
God lärdom ger jag er,
    överge inte min undervisning.
(B) För jag har själv varit barn
        och haft en far,
    varit liten och min mors ende son.
(C) Då undervisade han mig
        och sade till mig:
    Låt ditt hjärta hålla fast
        vid mina ord.
    Bevara mina bud, så får du leva.
Vinn vishet, vinn förstånd!
    Glöm inte vad min mun har sagt
        och vik inte av från det.

Överge inte visheten,
        så ska hon bevara dig.
    Älska henne,
        så ska hon skydda dig.
Visheten är det viktigaste.[a]
    Vinn vishet, vinn förstånd
        med allt du äger.
(D) Håll henne högt,
        så ska hon upphöja dig.
    Hon ger dig ära
        när du omfamnar henne.
(E) En skön krans
        ska hon sätta på ditt huvud,
    en ärekrona ska hon räcka dig.

Ljusets och mörkrets väg

10 (F) Hör, min son,
        ta emot mina ord,
    så blir dina levnadsår många.
11 (G) Jag lär dig vishetens väg,
    jag leder dig på rätta stigar.
12 (H) När du går
        ska inget hindra dina steg,
    när du springer
        ska du inte snava.
13 (I) Håll fast vid min förmaning,
        släpp den inte.
    Bevara den, för den är ditt liv.
14 (J) Gå inte in på de gudlösas stig,
    vandra inte på de ondas väg.
15 Undvik den, gå inte in på den,
    vik av från den och gå förbi.
16 De kan inte sova
        om de inte fått göra något ont,
    de mister sin sömn
        om de inte fått någon på fall,
17 för de äter ondskans bröd
    och dricker våldets vin.

18 De rättfärdigas stig
        är som gryningens ljus,
    som växer i klarhet
        tills dagen når sin höjd.
19 Men de gudlösas väg
        är som djupaste mörker,
    de märker inte
        vad som blir deras fall.

20 (K) Min son,
        ta vara på vad jag säger,
    vänd ditt öra till mina ord.
21 (L) Låt dem inte vika från din blick,
        bevara dem i ditt hjärtas djup,
22 för de är liv för den som finner dem
    och läkedom för hela hans kropp.
23 Mer än allt som ska bevaras,
        bevara ditt hjärta[b],
    för därifrån utgår livet.
24 Gör dig fri från munnens falskhet,
    låt läpparnas svek
        vara fjärran från dig.
25 Låt dina ögon se rakt fram,
    rikta din blick rakt framför dig.
26 (M) Tänk på[c] stigen
        där din fot går fram,
    låt alla dina vägar vara rätta.
27 (N) Vik inte av åt höger eller vänster,
    håll din fot borta från det onda.

Footnotes

  1. 4:7 Visheten är det viktigaste.   Annan översättning: ”Vishetens början är:”.
  2. 4:23 hjärta   Står i Bibeln för hela den inre människan, tanken lika väl som känslan (16:9, 24:2).
  3. 4:26 Tänk på ... rätta   Annan översättning: ”Jämna ... stadiga”.