Add parallel Print Page Options

Lyssna, barn, till er fars förmaningar,
    lyssna, så att ni blir förståndiga.
Jag ger er god lärdom.
    Överge inte min undervisning.
När jag som liten var hos min far,
    ett spädbarn, min mors ende son,
lärde han mig:
    ”Bevara mina ord i ditt hjärta och håll mina bud,
    så kommer du att leva.
Lär dig vishet och förnuft,
    glöm inte vad jag talat och vik inte av från det.
Förkasta inte visheten, så ska den bevara dig.
    Älska den, så ska den beskydda dig.
Visheten är viktigast, sträva därför efter att bli vis.
    Använd allt du äger för att skaffa dig insikt.
Upphöj visheten, så kommer den att upphöja dig.
    Grip om den, så ska den ge dig ära.
Den kommer att sätta en skön krans på ditt huvud
    och ge dig en praktfull krona.”

10 Min son, lyssna och ta emot vad jag säger,
    så får du ett långt liv.
11 Jag lär dig vishetens väg,
    jag leder dig på rätta stigar.
12 På den vägen ska ingenting kunna hindra dig,
    och inte ens om du springer ska du snubbla.
13 Håll dig till denna vägledning,
    släpp den inte, ta vara på den,
    för den är livet för dig!
14 Gå inte in på de gudlösas väg
    och träd inte in på de ondas stig,
15 utan undvik den och gå inte dit,
    vänd dig bort och gå din väg.
16 De ligger där sömnlösa om de inte fått göra något ont.
    De kan inte somna om de inte fått någon på fall.
17 De äter ondskans bröd
    och dricker våldets vin.

18 De rättfärdigas stig är som gryningsljuset,
    som blir allt klarare tills fullt dagsljus råder.
19 Men de ondas väg är som djupaste mörker,
    de vet inte var de snubblar.
20 Min son, lyssna till vad jag har att säga!
    Lyssna noga till mina ord!
21 Släpp dem aldrig ur sikte,
    låt dem tränga djupt in i ditt medvetande,
22 för de blir till liv för dem som finner dem
    och hälsa för hela ens kropp.
23 Att du vakar över ditt innersta är viktigare än något annat,
    för därifrån utgår livet.
24 Tillåt inga falska ord komma ur din mun,
    och håll läpparnas svek långt ifrån dig.
25 Se rakt fram!
    Fäst blicken på det som ligger framför.
26 Vaka över dina steg!
    Håll dig endast till säkra och stadiga vägar.
27 Vik inte av vare sig till höger eller vänster,
    håll dina steg borta från det onda.