Add parallel Print Page Options

Min son, glöm inte vad jag har lärt dig.
    Bevara mina bud i ditt hjärta.
De ger dig ett långt liv,
    många levnadsår och frid.
Låt aldrig nåd och trofasthet lämna dig.
    Bind dem kring din hals,
    skriv dem på ditt hjärtas tavla.
Då möts du av välvilja och får ett gott anseende
    inför Gud och bland människor.
Förtrösta helhjärtat på Herren
    och lita inte på ditt eget förstånd.
Var du än går, tänk på honom
    så ska han jämna vägen för dig.
Håll dig inte själv för vis.
    Frukta Herren och håll dig borta från det onda.
Det ger din kropp hälsa,
    ja välbefinnande för hela din varelse.
Ära Herren med allt vad du äger
    och med det första från alla dina skördar.
10 Då ska dina lador fyllas rikligen med säd,
    och dina pressar ska rinna över av vin.
11 Min son, förakta inte Herrens fostran.
    Bli inte arg när han tillrättavisar dig.
12 Herren fostrar var och en som han älskar,
    som en far tuktar sin son som han har kär.
13 Lycklig är den som finner visheten,
    den som får förstånd,
14 för detta är mer värt än silver
    och ger en bättre vinst än guld.
15 Det är värdefullare än juveler,
    det kan inte jämföras med något som du kan önska dig.
16 Ett långt liv finns i dess högra hand,
    rikedom och ära i dess vänstra.
17 Dess vägar är ljuvliga,
    dess stigar fridfulla.
18 Visheten är ett livets träd för dem som griper tag i den,
    och lyckliga är alla som håller sig till den.
19 Med vishet grundlade Herren jorden,
    och med förstånd ställde han upp himlen.
20 Hans kunskap lät djupets flöden bryta fram
    och regnet droppa ner från molnen.
21 Min son, se till att bevara omdöme och klokhet
    och släpp dem aldrig ur sikte.
22 De ger dig liv
    och blir ett smycke kring din hals.
23 Då kan du vandra din väg i trygghet,
    och ingenting ska få dig på fall.
24 Du kan lägga dig utan fruktan
    och sova lugnt.
25 Du behöver inte vara rädd för någon plötslig förskräckelse
    eller katastrof som drabbar de gudlösa,
26 för Herren ska vara din trygghet
    och skydda din fot från snaran.
27 Om någon behöver ditt stöd
    och du kan hjälpa honom, så säg inte nej.
28 Säg inte till din medmänniska:
    ”Kom tillbaka i morgon, så ska du få”,
    när du ändå har att ge.
29 Planera ingenting ont mot din medmänniska
    som bor tryggt i din närhet.
30 Bli inte inblandad i tvist med någon utan orsak,
    när han inte gjort dig något ont.
31 Avundas inte någon som brukar våld,
    och ta inte någon sådan till förebild.
32 Herren avskyr den falske,
    men de rättsinniga visar han förtroende.
33 Herrens förbannelse drabbar de gudlösas hus,
    men de rättfärdigas hem välsignar han.
34 Han hånar dem som hånar honom,
    men de ödmjuka visar han nåd.
35 De visa blir ärade,
    men dårarna får skämmas.