29 (A) Den som får mycket

    tillrättavisning
        men förblir hårdnackad
    ska krossas plötsligt utan räddning.

(B) När de rättfärdiga blir fler[a]
        gläder sig folket,
    när den gudlöse härskar
        suckar folket.

(C) Den som älskar vishet gläder sin far,
    den som umgås med prostituerade
        förstör vad han äger.

(D) Genom rättvisa
        bygger kungen upp landet,
    men genom höga pålagor[b]
        river han ner det.

(E) Den som smickrar sin nästa
    lägger ut ett nät för hans fötter.

(F) En ond människa snärjs av sin synd,
    men den rättfärdige
        kan jubla och vara glad.

(G) Den rättfärdige känner
        de fattigas sak,
    den gudlöse visar
        ingen förståelse.

(H) Hånare uppviglar staden,
    de visa stillar vreden.

(I) När en vis man går till rätta
        med en dåre,
    blir dåren arg eller skrattar
        och det blir ingen ro.

10 De blodtörstiga hatar den hederlige,
    men de ärliga skyddar hans liv.

11 (J) Dåren släpper lös all sin vrede[c],
    men den vise håller den tillbaka.

12 Den furste som lyssnar
        till lögnaktigt tal
    får bara gudlösa tjänare.

13 (K) Den fattige och förtryckaren
        lever sida vid sida[d],
    Herren ger ljus åt bådas ögon.

14 (L) Den kung som dömer de fattiga rätt,
    hans tron ska bestå för alltid.

15 (M) Ris och tillrättavisning ger vishet,
    men ett ouppfostrat barn
        drar skam över sin mor.

16 (N) När de gudlösa blir fler,
        frodas synden,
    men de rättfärdiga
        ska se deras fall.

17 (O) Fostra din son, så ger han dig ro
    och ljuvlig lycka åt din själ.

18 (P) Utan uppenbarelsen
        går folket vilse,
    lycklig är den som tar vara
        på Guds undervisning.

19 Ord fostrar ingen tjänare,
    han förstår men fogar sig inte.

20 (Q) Ser du en man som talar förhastat?
    Det är mer hopp om dåren
        än om honom.

21 Om man skämmer bort sin tjänare
        från hans ungdom
    blir han till sist oregerlig[e].

22 (R) En argsint man skapar gräl,
    den hetlevrade förgår sig ofta.

23 (S) En människas högmod
        förödmjukar henne,
    men den ödmjuke vinner ära.

24 (T) Den som delar byte med en tjuv
        hatar sitt eget liv,
    han hör eden[f] men berättar inget.

25 (U) Människofruktan blir en snara,
    men den som förtröstar på Herren
        blir beskyddad.

26 Många söker en furstes ynnest,
    men av Herren får var och en
        sin rätt.

27 (V) De rättfärdiga avskyr
        den som gör orätt,
    de gudlösa avskyr
        den som lever rätt.

Footnotes

  1. 29:2 blir fler   Annan översättning: ”frodas” (även i vers 16).
  2. 29:4 genom höga pålagor   Annan översättning: ”genom att ta mutor”.
  3. 29:11 vrede   Ordagrant: ”ande”.
  4. 29:13 lever sida vid sida   Ordagrant: ”möts”.
  5. 29:21 oregerlig   Grundtexten svårtolkad.
  6. 29:24 eden   Kallelsen att vittna, med förbannelse över den som vittnar falskt under ed.