Add parallel Print Page Options

29 Den som trots upprepad tillrättavisning
    inte ändrar sig och inte heller accepterar kritik,
får stora problem och kan inte räddas.

Då de rättfärdiga är många gläder sig folket,
    men när de gudlösa regerar suckar man.

Den som är vis gör sin far glad,
    men den som går till prostituerade slösar bort en förmögenhet.

Med rättvisa bygger en kung upp landet,
    men med allt ökade pålagor ruinerar han det.

Den som smickrar sin medmänniska
    breder ut ett nät för hans fötter.

Den onde snärjs i sin synd,
    men den rättfärdige kan sjunga och glädja sig.

Den rättfärdige känner till de fattigas rättigheter,
    men den gudlöse känner inget medlidande.

Hädare kan hetsa upp en hel stad,
    men de visa lugnar ner vreden.

Om den vise går till rätta med den dumme
    blir det bara ilska och skratt och ingen ro.

10 Blodtörstiga människor hatar den oskyldige
    och försöker ta den rättsinniges liv.[a]

11 En dåre ger fritt utlopp för sitt temperament,
    men den vise behärskar sig.

12 Om en regent lyssnar på lögner,
    har han snart bara skurkar i sin tjänst.

13 Den fattige och förtryckaren har det gemensamt
    att Herren ger bådas ögon ljus.

14 Om en kung skaffar de fattiga rätt
    kommer hans tron för alltid att bestå.

15 Tillrättavisningens ris ger vishet,
    men ett ouppfostrat barn skämmer ut sin mor.

16 När de ogudaktiga blir fler ökar synden,
    men de rättfärdiga ska se deras fall.

17 Uppfostra din son,
    så ska han ge dig förnöjsamhet och glädje.

18 Utan uppenbarelse blir folket förvildat,
    men lycklig är den som håller lagen.

19 En tjänare kan inte tillrättavisas med bara ord.
    Även om han förstår, lyder han inte.

20 Ser du en man som snabbt tar till orda,
    så finns det större hopp om en dåre än om honom.

21 Om man skämmer bort en tjänare redan från ungdomen,
    blir han till sist ett bekymmer[b].

22 En argsint man vållar strid,
    och den hetlevrade syndar ofta.

23 Högfärd leder till förödmjukelse,
    men den ödmjuke blir ärad.

24 Den som delar bytet med en tjuv hatar sig själv.
    Han ställs under ed men vittnar inte.

25 Människofruktan är en snara,
    men den som förtröstar på Herren är trygg.

26 Många söker audiens hos den styrande,
    men från Herren får var och en rättvisa.

27 De rättfärdiga avskyr den som gör orätt,
    och de gudlösa avskyr den som lever rätt.

Footnotes

  1. 29:10 Eller: Blodtörstiga människor hatar den oskyldige, men de rättsinniga försöker rädda hans liv.
  2. 29:21 Det hebreiska ordets betydelse är okänd.