Add parallel Print Page Options

28 De onda flyr fastän ingen förföljer dem,
    men den rättfärdige är trygg som ett lejon.
Ett land i uppror har många härskare,
    men en förståndig och kunnig ledare får ordningen att råda.

En fattig herre som förtrycker de fattiga
    är ett slagregn som förstör skörden.

De som inte rättar sig efter lagen prisar de onda,
    men de som håller lagen bekämpar dem.

De onda förstår inte vad som är rätt,
    men de som söker Herren vet allt.

Det är bättre att vara fattig och leva ett klanderfritt liv
    än att vara rik och leva ohederligt.

Den som lyder lagen är en förståndig son,
    men den som gör sällskap med frossare skämmer ut sin far.

Den som ökar sin rikedom genom ocker och räntor
    samlar åt den som hjälper de fattiga.

Om någon inte vill lyssna till lagen,
    blir även hans bön avskyvärd.

10 Den som leder de rättsinniga in på en ond väg
    faller själv i sin egen grop,
    men de oförvitliga får ärva det goda.

11 Den rike håller sig själv för vis,
    men en fattig man med insikt genomskådar honom.

12 När de rättfärdiga triumferar är lyckan stor,
    men när de gudlösa regerar gömmer sig folket.

13 Den som döljer sin synd blir aldrig lycklig,
    men den som bekänner den och ångrar sig möts med barmhärtighet.

14 Lycklig är den som alltid fruktar,
    den som förhärdar sig drabbas av olycka.

15 Som ett rytande lejon eller en björn som går till anfall
    är en ond härskare över ett maktlöst folk.

16 En furste som saknar vett är en förtryckare,
    men den som hatar orätt vinning får leva länge.

17 En mördare är på flykt ända till sin död,
    och ingen får hjälpa honom.

18 Den som lever ett klanderfritt liv blir räddad,
    men den som går orätta vägar kommer plötsligt att falla.

19 Den som odlar sin mark har tillräckligt med mat,
    men den som jagar efter tomhet blir utfattig.

20 Den trogne får rika välsignelser,
    men den som snabbt försöker bli rik kommer att få sitt straff.

21 Det är inte rätt att vara partisk,
    men ändå gör många orätt för en bit bröd.

22 Den girige strävar ivrigt efter rikedom
    och vet inte att fattigdom väntar honom.

23 Den som tillrättavisar uppskattas
    mer än den som smickrar.

24 Den som stjäl från någon av sina föräldrar
    och säger: ”Vad är det för fel med det?”
    är inte bättre än en fördärvare.

25 Den girige skapar tvist,
    men att lita på Herren ger riklig belöning.

26 Den som litar på sig själv är en dåre,
    men den som lever vist kan vara trygg.

27 Den som ger åt de fattiga
    ska ingenting sakna,

men den som blundar för dem
    kommer att förbannas av många.

28 När de ogudaktiga kommer till makten gömmer sig folket,
    men när de försvinner lever de rättfärdiga upp.