27 (A) Beröm dig inte

        av morgondagen,
    för du vet inte
        vad den bär i sitt sköte.

(B) Låt en annan berömma dig
        och inte din egen mun,
    en främmande
        och inte dina egna läppar.

(C) Stenen är tung och sanden en börda,
    men dårens vrede är tyngre än båda.

(D) Vreden är grym
        och harm en störtflod,
    men vem kan uthärda svartsjuka?

Bättre öppen tillrättavisning
    än dold kärlek.

(E) Vännens slag ges i trofasthet,
    ovännens kyssar i överflöd.[a]

Den mätte ratar[b] honung,
    men för den hungrige
        är allt bittert sött.

Som en fågel som flyr från sitt bo
    är en man som flyr från sitt hem.

Salvor och rökelse gör hjärtat glatt,
    så även ömhet från en vän
        som ger uppriktiga råd.

10 (F) Överge inte din vän
        och din fars vän,
    gå inte till din brors hem
        när du råkar i nöd.
    Bättre nära granne
        än bror långt borta.

11 (G) Bli vis, min son,
        så gläder du mitt hjärta,
    och jag kan ge min belackare svar.

12 (H) Den kloke ser faran
        och söker skydd,
    de okunniga fortsätter
        och får sitt straff.

13 (I) Ta kläderna från den som
        går i borgen för en främling,
    kräv pant när det gäller
        en okänd.

14 Att högljutt välsigna[c] sin nästa
        tidigt på morgonen
    kan uppfattas som en förbannelse.

15 (J) Som ett ständigt takdropp
        en regnig dag
    är en grälsjuk kvinna.
16 Att hejda henne
        är som att hejda vinden
    och gripa i olja
        med sin högra hand.

17 Järn skärper järn,
    den ena människan den andra.

18 Den som vårdar ett fikonträd
        får äta dess frukt,
    den som sköter om sin herre
        blir ärad.

19 Som vattnet speglar ansiktet,
    så speglar hjärtat människan.

20 (K) Dödsriket och avgrunden
        blir aldrig mätta,
    inte heller människans ögon.

21 (L) Silvret prövas i degeln
        och guldet i ugnen,
    och mannen genom sitt rykte.

22 Även om du krossar dåren
        bland grynen i morteln
    går inte hans dårskap ur honom.

23 (M) Håll noga reda på
        hur dina får har det,
    ha omsorg om dina hjordar.
24 (N) Rikedom varar ju inte för evigt.
    Består ens en krona
        från släkte till släkte?
25 När nytt gräs syns efter slåttern
    och foder samlas in från bergen,
26 då har du lamm som ger kläder
    och bockar att köpa åkermark för,
27 då har du getmjölk nog
    till föda åt dig och ditt hus
        och dina tjänarinnors
            uppehälle.

Footnotes

  1. 27:6 i överflöd   Annan översättning: ”bedrar”.
  2. 27:7 ratar   Så Septuaginta. Andra handskrifter: ”trampar på”.
  3. 27:14 välsigna   Man hälsade normalt i form av en välsignelse (Rut 2:4, 1 Sam 25:6, Luk 10:5).