Ordspråk från Hiskias män (Kap 25-29)

25 (A) Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Juda kung Hiskias män[a].

(B) Det är Guds ära att dölja en sak
    och kungars ära att utforska den.

Himlens höjd och jordens djup
    och kungars hjärtan
        kan ingen utforska.

Ta bort slagget från silvret,
    så får guldsmeden fram ett kärl.
(C) Ta bort de gudlösa ur kungens tjänst,
    så blir hans tron befäst
        genom rättfärdighet.

Förhäv dig inte inför kungen
    och ställ dig inte
        på de storas plats.
(D) Det är bättre att han säger till dig:
        ”Kom upp hit!”[b]
    än att du flyttas ner
        för en förnämare man
    som dina ögon har sett[c].

Var inte för snabb
        att starta en rättstvist,
    för vad gör du längre fram
        om din motpart skämmer
            ut dig?

(E) Lägg fram din egen sak
        mot din motpart,
    men röj inte någon annans
        hemlighet.
10 Annars kan den som hör det
        klandra dig,
    och du får dåligt rykte
        för all framtid.

11 (F) Som guldäpplen i silverinfattning
    är ord som talas i rätt tid.

12 (G) Som en ring av guld
        och ett gyllene smycke
    är en vis förmanare
        för ett lyssnande öra.

13 (H) Som svalkande snö på en skördedag[d]
    är en pålitlig budbärare
        för den som sänt honom.
    Han ger nytt liv åt sin herres själ.

14 (I) Som moln och vind utan regn
    är den som skryter med gåvor
        han inte ger.

15 (J) Med tålamod kan furstar övertalas,
    en mild tunga kan krossa ben.

16 (K) Hittar du honung, ät lagom,
    så att du inte blir övermätt
        och kräks.

17 Sätt inte din fot i din väns hus
        för ofta,
    så att han tröttnar på dig
        och avskyr dig.

18 (L) En stridshammare, ett svärd
        och en skarp pil
    är den som vittnar falskt
        mot sin nästa.

19 (M) Som en ruttnande tand
        och en slintande fot
    är förtroende för en svekfull
        på nödens dag.

20 (N) Att sjunga sånger
        för ett sorgset hjärta
    är som att klä av sig en vinterdag
        eller som syra på soda[e].

21 (O) Om din fiende är hungrig,
        ge honom att äta,
    om han är törstig,
        ge honom att dricka.[f]
22 Då samlar du glödande kol
        på hans huvud,
    och Herren ska belöna dig.

23 Nordanvind för med sig regn,
    tasslande tunga sura miner.

24 (P) Bättre bo i en vrå på taket
    än dela huset
        med en grälsjuk kvinna.

25 Som friskt vatten för en törstig själ
    är gott budskap från fjärran land.

26 Som en grumlad källa
        och en förorenad brunn
    är en rättfärdig som ger efter
        för en gudlös.

27 Att äta för mycket honung
        är inte gott,
    att söka sin egen ära
        är inte ärofullt.[g]

28 (Q) Som en nerbruten stad utan murar
    är den man som inte kan
        styra sitt sinne.

Footnotes

  1. 25:1 Hiskias män   Kung Hiskia (715-687 f Kr) återupprättade templet med dess präster och leviter (2 Krön 29-31). I kretsen kring honom (Jes 37:2) fanns även profeten Jesaja.
  2. 25:7 Kom upp hit   Ordspråket användes av Jesus vid en måltid (Luk 14:7f).
  3. 25:7 som dina ögon har sett   Enligt en annan tolkning hör orden till nästa ordspråk: ”Vad dina ögon har sett ska du inte vara för snabb att starta en rättstvist om”.
  4. 25:13 svalkande snö på en skördedag   Vetet skördades i maj-juni, heta månader då nederbörd är sällsynt i Israel (jfr 26:1, 1 Sam 12:17). Kan möjligen syfta på kylande is hämtad från bergstoppar.
  5. 25:20 syra på soda   Bildar en kraftig kemisk reaktion. Jfr Sauls reaktion i 1 Sam 18:10, 19:9.
  6. 25:21f Citeras av Paulus i Rom 12:20.
  7. 25:27 att söka sin egen ära är inte ärofullt   Grundtexten svårtolkad.