23 När du sitter till bords

        med en härskare,
    tänk på vem du har framför dig.
Sätt kniven mot din strupe
    om du är alltför hungrig.
Var inte lysten
        efter hans läckerheter,
    det kan vara bedräglig mat.

(A) Slit inte ut dig för att bli rik,
    var klok nog att avstå.
När du fäster blicken på rikedomen
        är den borta,
    för den får vingar och flyger
        som örnen mot himlen.

Ät inte den missunnsammes[a] bröd,
    var inte lysten
        efter hans läckerheter,
för han handlar
        efter sina själviska beräkningar.[b]
    ”Ät och drick” säger han till dig,
        men menar det inte.
Den bit du ätit får du spy upp,
    och dina vänliga ord är förspillda.

(B) Tala inte för en dåres öron,
    han föraktar dina kloka ord.

10 (C) Flytta inte en gammal gränssten
    och gör inte intrång
        på de faderlösas åkrar,
11 (D) för deras återlösare[c] är stark.
    Han ska föra deras talan mot dig.

12 (E) Öppna ditt hjärta för tillrättavisning
    och dina öron för kunskapens ord.
13 (F) Låt inte pojken vara utan fostran,
    slår du honom med riset
        kommer han inte att dö.
14 När du slår honom med riset
    räddar du hans själ
        från dödsriket.

15 (G) Min son, om ditt hjärta blir vist
    gläder sig också mitt hjärta.
16 Det jublar i mitt innersta
    när dina läppar talar det rätta.

17 (H) Låt inte ditt hjärta
        avundas syndare,
    utan sträva alltid efter
        vördnad för Herren.
18 (I) Förvisso har du då en framtid,
    och ditt hopp blir inte om intet.

19 (J) Hör, min son, och bli vis,
    och låt ditt hjärta gå rätta vägar.
20 (K) Umgås inte med drinkare
    eller med dem som frossar i kött,
21 (L) för drinkare och frossare
        blir fattiga
    och dåsighet ger trasiga kläder.

22 (M) Lyssna till din far som gett dig livet
    och förakta inte din mor
        när hon blir gammal.
23 Skaffa dig sanning och sälj den inte,
    skaffa dig vishet,
        fostran och insikt.

24 (N) Den rättfärdiges far får jubla,
    en vis son skänker glädje.
25 Låt din far och mor vara glada,
    låt henne som fött dig
        få fröjda sig.

26 Min son, ge mig ditt hjärta
    och låt mina vägar behaga dig.
27 (O) För den prostituerade
        är en djup grop,
    den främmande kvinnan
        en trång brunn.
28 (P) Som en rövare ligger hon på lur,
    hon förökar de trolösas skara
        bland människorna.

29 Vem ropar ”ack”, vem ropar ”ve”?
        Vem grälar, vem klagar?
    Vem har onödiga sår,
        vem har dimmiga ögon?
30 (Q) De som stannar länge vid vinet,
    de som går och prövar
        kryddat vin.
31 (R) Se inte på vinet,
        att det är så rött,
    att det glänser så i bägaren
        och rinner ner så lätt.
32 Till slut biter det som en orm
    och hugger[d] som en giftorm.
33 Då får dina ögon
        se märkliga syner
    och ditt hjärta talar galenskaper.
34 Det blir som att du ligger
        mitt ute på havet
    eller i toppen av en mast.
35 ”De slog mig,
        men det gjorde inte ont.
    De gav mig stryk,
        men jag kände inget.
    När ska jag vakna?
        Jag vill få tag i mer!”

Footnotes

  1. 23:6 den missunnsamme   Ordagrant: ”den som har ett ont öga”.
  2. 23:7 han handlar efter sina själviska beräkningar   Annan översättning: ”som han tänker i sin själ, sådan är han” eller ”det är som att få ett hårstrå i halsen” (så Septuaginta).
  3. 23:11 återlösare   Släkting som skulle rädda sina anhöriga ur ekonomisk nöd (se 3 Mos 25:25f, Rut 3-4).
  4. 23:32 hugger   Andra handskrifter (Septuaginta): ”sprider gift”.