Add parallel Print Page Options

22 Gott rykte är mer eftersträvansvärt än rikedomar,
    gott anseende bättre än silver och guld.

Både den rike och den fattige är lika inför Herren,
    för han har skapat dem båda.

Den kloke ser faran och sätter sig i säkerhet.
    Den okunnige går bara vidare, och får sedan lida för det.

Ödmjukhet och Herrens fruktan ger
    rikedomar, ära och liv.

På den lömskes väg finns törnen och snaror,
    men den som vill bevara sitt liv håller sig borta från dem.

Led den unge på den väg han bör gå,
    så viker han inte av från den när han blir gammal.

Den rike råder över de fattiga,
    och låntagaren tjänar långivaren.

Den som sår orätt skördar olycka,
    och riset ska göra slut på hans övermod.[a]

Den generöse blir välsignad,
    för han delar sitt bröd med den fattige.

10 Driv bort bråkmakaren
    för att slippa gräl och stridigheter.

11 Den som älskar den inre renheten och talar väl
    får kungen till vän.

12 Herrens ögon vakar över kunskapen,
    men den trolöses ord gör han om intet.

13 Den late säger: ”Det är ett lejon där ute,”
    eller: ”Jag kan bli dödad på gatan!”

14 En främmande kvinnas ord är en djup grop,
    och den som Herren blir vred på faller i den.

15 Ett barns hjärta har en benägenhet till dumhet,
    men fostran med ris driver ut den.

16 Den som tjänar på att förtrycka de fattiga och den som mutar de rika
    kommer båda att bli utfattiga.

De visas ord

(22:17—24:22)

17 Var uppmärksam och lyssna till de visas ord,
    lägg min kunskap på ditt hjärta.
18 Det blir ljuvt för dig att bära dem inom dig
    och behålla dem på dina läppar.
19 För att du ska förtrösta på Herren,
    undervisar jag dig nu.
20 Har jag inte skrivit till dig
    trettio ord av råd och kunskap
21 för att lära dig sanna och tillförlitliga ord,
    så att du kan svara dem som sänt dig?

22 Plundra inte den fattige därför att han är fattig,
    och krossa inte den hjälplöse i rätten,
23 för Herren tar sig an deras sak
    och berövar plundrarna livet.

24 Slå dig inte ihop med en hetlevrad man,
    umgås inte med den hetsige,
25 för du kan lätt ta efter en sådan,
    och det blir en fara för ditt liv.

26 Var inte den som ger handslag
    och går i borgen för en skuld.
27 Om du inte kan betala
    kommer man att ta sängen ifrån dig.

28 Flytta inte på en uråldrig gränssten
    som dina förfäder rest.

29 Ser du någon som arbetar skickligt
    så kommer han att få tjäna kungar och inte vanligt folk.[b]

Footnotes

  1. 22:8 Om ”ris” översätts stav, vilket är fullt möjligt, kan betydelsen vara att hans övermods stav (syftande på makt) ska förgöras.
  2. 22:29 Innebörden av grundtextens vanligt folk är osäker.